english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pożegnanie śp. ks. Emila Gajdacza

25.10.2020

W piątek, 23 października w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się pogrzeb śp. ks. Emila Gajdacza.


Pożegnanie śp. ks. Emila Gajdacza

Żałobną uroczystość rozpoczął Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Adrian Korczago, który później pożegnał zmarłego w imieniu swojej i innych diecezji naszego Kościoła.

Pożegnalne rozważanie wygłosił Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec.
W imieniu Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, pensjonariuszy, pracowników, zarządu Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”, a także Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie i mieszkańców Dzięgielowa, słowa podziękowania i błogosławieństwa wypowiedział ks. prob. Marek Londzin.
 
W imieniu duszpasterstw środowiskowych, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i w imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, słowa podziękowania i błogosławieństwa wypowiedział ks. proboszcz  Marcin Brzóska.

Zmarłego żegnał również Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Adam Malina.
Swoje kondolencje przekazali także: Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewcz, Ewangelicko-Augsburska Parafia z Trzyńca w Czechach oraz Monika Cieślar.

Po zakończonych uroczystościach w Kościele Jezusowym odbyła się dalsza część pożegnania i pochówek  na cmentarzu w Dzięgielowie, 

"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani". Mt 5,8.9
Link do relacji: https://www.youtube.com/watch?v=GsW6EkErKvE&t=6496s
 
__________________________________________

Śp. ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej podjął pracę katechety w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1970 roku został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem cieszyńskiej parafii. Jako członek Konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie bezpłatne kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Przygotowywał książki dla najmłodszych i materiały rekolekcyjne.
 
W 1983 roku został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 roku mianowano go duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. W 2001 roku uruchomił Dom Seniora „Emaus-2”. W 1997 roku przyczynił się do powstania w Dzięgielowie Centrum Misji i Ewangelizacji. W tymże roku rozpoczął z ramienia diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2005 roku został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 roku statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” jako nagrodę główną Diakonii Polskiej. W 2016 roku otrzymał laur Srebrnej Cieszynianki za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję regionu Śląska Cieszyńskiego przyznawaną przez samorządy Ziemi Cieszyńskiej.
 
Śp. ks. Emil Gajdacz był żonaty z diak. Heleną Gajdacz zd. Bujok.