english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Prezentacja w Sopocie

Spotkanie z bp. Marcinem Hintzem

28.04.2016

24 kwietnia 2016 w sopockim kościele Zbawiciela, po niedzielnym nabożeństwie, miała miejsce prezentacja książki pt. Na początku był Chrystus, która powstała w rezultacie trzydniowych rozmów, jakie odbyły się w krakowskiej Kurii Biskupiej w sierpniu ubiegłego roku.


Prezentacja w Sopocie

Rozmowy, moderowane przez redaktorów: Jakuba Dratha i Janusza Poniewierskiego, prowadzili biskupi i zarazem profesorowie teologii trzech denominacji – rzymskokatolickiej (bp Grzegorz Ryś), prawosławnej (bp Jerzy Pańkowski) oraz luterańskiej (bp Marcin Hintz). Punktem wyjścia rozmów był sakrament Chrztu Świętego w kontekście zbliżających się obchodów 1050-lecia chrztu Polski i przekonanie o tym, że ten jubileusz powinien być wspólnie przeżywany przez wszystkich chrześcijan, niezależnie od wyznania.

 

Niedzielne spotkanie z jednym z autorów, bp. Marcinem Hintzem, poprowadziła dr Maria Ubrańska-Bożek.

 

Zebrani na wstępie wysłuchali słów bp. Grzegorza Rysia – nagrania promującego książkę, w którym gospodarz sierpniowych rozmów odniósł się do idei samego spotkania, jak i w konsekwencji wydania książki, będącej pierwszą tego rodzaju w historii.

 

Następnie dr Urbańska-Bożek w swoim wystąpieniu nawiązała do osoby Franza Rosenzweiga i filozofii dialogu, której Rosenzweig był współtwórcą. Filozofia proklamowana przez tego żydowskiego myśliciela jest płaszczyzną, na której można budować porozumienie. „Dialog i dialogiczność jest nowym myśleniem – myśleniem mowy (…), które zakłada i domaga się Innego – drugiego człowieka. Dialog jest jak most, który łączy brzegi, ale ich nie niweluje” – mówiła. Te słowa prowadząca spotkanie odniosła do dialogu trzech biskupów, którzy – jej zdaniem – pozostając wiernymi swej tradycji, dali jednocześnie przykład otwartości i jedności w różnorodności wiary zbudowanej na wspólnym źródle – na Tym, który był na początku. Bowiem „tym, co jednoczy jest źródło, z którego wyrastamy. Dla nas, chrześcijan, źródłem tym jest Jezus Chrystus, którego, życie, śmierć i zmartwychwstanie opisane zostały w Ewangeliach” – podsumowała dr Urbańska-Bożek, wskazując, że właśnie takie główne przesłanie niesie z sobą lektura prezentowanej książki.

 

Po dokonanym przez prelegentkę wprowadzeniu do tematyki książki, był czas na dyskusję oraz zadawanie pytań Autorowi. Wierni pytali między innymi o kulisy rozmów w Krakowie i, w dalszej części, o prace nad przygotowaniem tekstu do druku, czyli przebieg opracowania merytorycznego i adiustacji. Uczestników spotkania ciekawiło również w jakiej atmosferze odbywały się same rozmowy, czy dochodziło do ostrej wymiany zdań, czy też dialog prowadzony był w duchu braterstwa i poczucia jedności oraz z czyjej inicjatywy doszło do tego spotkania. Padło również pytanie o współczesne wyzwania jakie stoją przed wyznawcami Chrystusa – przede wszystkim o relację do islamu i kwestię uchodźców. Istotnym było też pytanie o przyszłość chrześcijaństwa w ekumenicznym aspekcie – a mianowicie, czy w mierzalnym odstępie czasu istnieje realna szansa na widzialną jedność poszczególnych Kościołów.

 

Bp Marcin Hintz po udzieleniu odpowiedzi na pytania w podsumowaniu zrelacjonował przebieg obchodów jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski w Gnieźnie i uroczystego Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu. Nawiązał również do podpisania z tej okazji w Poznaniu wspólnego, rzymskokatolicko-luterańskiego przesłania, w którym stwierdzono m.in.: Pragniemy dziś z pełnym przekonaniem wyznawać przed światem ewangelię -  dobrą nowinę, którą przejęliśmy od naszych przodków: „że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism…” (1 Kor 15, 4). To ona jest sercem naszej wiary i powodem jubileuszowej radości.

 

Na zakończenie spotkania promującego książkę bp Hintz chętnym rozdawał wpisy z dedykacją.

 

ks. Marcin Rayss, fot. Zbigniew Kolka