english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Procedura wyborcza rozpoczęta

Wybory Biskupa Diecezji Wrocławskiej

24.09.2014

W związku z kończącą się kadencją bp. Ryszarda Bogusza na stanowisku biskupa wrocławskiego, rozpoczęto procedurę wyborów nowego zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej. Konferencja duchownych diecezji wytypowała ks. Waldemara Pytla ze Świdnicy jako swojego kandydata w wyborach, które odbędą się na jesiennej sesji synodu diecezjalnego.


Procedura wyborcza rozpoczęta

W czasie konferencji duchownych Diecezji Wrocławskiej, w tajnym głosowaniu, wybrano ks. Waldemara Pytla jako kandydata duchownych na urząd biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Spotkanie prowadzone przez zwierzchnika Kościoła - bpa Jerzego Samca, odbyło się w dniu 22 września 2014 roku we Wrocławiu.
 

Obecny zwierzchnik diecezji - bp Ryszard Bogusz - pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na  ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa Diecezji Wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy.
 
W Kościele Ewangelicko-Augsburskim biskupa diecezji wybiera na dziesięcioletnią kadencję Synod diecezjalny złożony z duchownych i świeckich. Zgodnie z prawem, świeccy synodałowie mogą także zgłosić kandydatury innych księży.
 
Wybory nowego zwierzchnika diecezji wrocławskiej zaplanowano w czasie jesiennej sesji Synodu diecezjalnego w sobotę, 25 października br.
 
Diecezja wrocławska jest drugą diecezją Kościoła luterańskiego, w której - w tym roku - zmienia się jej zwierzchnik. Na początku września br. nowym zwierzchnikiem Diecezji Katowickiej został bp Marian Niemiec.
 
Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Urodził się 5 czerwca 1958 r. w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: „Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia”. 
 
Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką.

W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku.
 
W latach1986-1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła.
 
Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy biskupa.
 
Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w latach 2005 - 2007. Natomiast w latach 1995 - 1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji.
 
Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

 

Został nagrodzony – między innymi – następującymi wyróżnieniami:

Nagrodą Miasta Świdnicy za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury,

Nagrodą im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w RP za osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków

Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

statuetką Orła Powiatu Świdnickiego,

Królewskim Orderem Gwiazdy Polarnej - nadanym przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa

 

Jest organizatorem imprez muzycznych o międzynarodowym charakterze, np. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego.
 
Ks. Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

 

BIK