english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przestępstwo nie zawsze jest oczywiste

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

02.03.2016

Od kilku lat w Polsce organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W województwie śląskim do dyspozycji osób, które szukają pomocy są konsultanci, prawnicy i psychologowie Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) w Gliwicach - jednostki Centrum Misji i Ewangeliizacji. 


Przestępstwo nie zawsze jest oczywiste

Dlaczego trzeba organizować taki Tydzień? Ponieważ pokrzywdzeni nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że dokonano wobec nich lub cały czas dokonywane jest przestępstwo. Często są to także osoby głęboko przekonane o tym, że dla nich nie ma już żadnej pomocy i nikt nie zmieni ich ciężkiego losu. Czasem nawet uważają, że są winni swojej ciężkiej sytuacji i nie mają prawa upominać się lub skorzystać z pomocy. 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (w tym roku w dniach 22-27 lutego) to czas, w którym temat takiej pomocy oraz jej adresaci powinnien być częściej poruszany w dyskursie publicznym. Po to, by pokrzywdzeni o tym usłyszeli, by zdali sobie sprawę, że nie są odosobnieni, ponieważ inni przeżywają podobne problemy, a w końcu, by dowiedzieli się, gdzie mogą szukać pomocy.

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zorganizował w tym czasie dodatkowe dyżury specjalistów, a także przygotował działania promujące akcję. Mogli z tego skorzystać nie tylko mieszkańcy Gliwic (gdzie Ośrodek się znajduje) i okolic, ale także wielu innych miejsc, gdzie działają filie i punkty Ośrodka. Są to: Katowice, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Ruda Śląska, Racibórz, Zbrosławice, Twaróg, Świętochłowice, Dzięgielów i Radzionków. 

 

Ale Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest także szansą na pogłębienie praktycznej wiedzy, którą co dziennie powinny wykazywać się osoby pracujące w różnych środowiskach: nauczyciele, pracownicy opieki społecznej, świetlic środowiskowych i terepeutycznych. Dla nich Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przygotował konferencję (24 lutego) w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Jej moderatorem była dr Anna Kalisz, a głównymi organizatorami koordynator Ośrodka - Magdalena Fornal i psycholog - Michalina Knopp.

 

Konferencję otworzył ks. dr Grzegorz Giemza - dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji. Dr Anna Kalisz, wykładowca akademicki i mediatorka zainteresowała słuchaczy tematem Mediacji w kontekście praw pokrzywdzonego przestępstwem. Dariusz Prażmowski - sędzia Sądu Okręgowego (sędzia wizytator ds. karnych) przedstawił informacje w zakresie Pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Wydział do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości reprezentowała Barbara Rytka. Wystąpienie dotyczyło Działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ks. Bogdan Peć - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu zajął słuchaczy wystąpieniem „Osoby uzależnione, pokrzywdzeni czy krzywdzący”. Wypowiedź ta przybliżyła aspekt pokrzywdzenia przestępstwem, jako częstej przyczyny rozwoju uzależnień. Magdalena Fornal koordynator OPOPP w CME, pedagog resocjalizacyjny, socjolog, specjalista terapii uzależnień - przedstawiła system działania – Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach i jego filiach. Na temat wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw wypowiedziała się Joanna Sadowska - socjolog, specjalista ds. komunikacji perswazyjnej, związana z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego. Marta Marcinek – studentka prawa UŚ, wolontariuszka, asystentka osoby pokrzywdzonej przestępstwem opowiedziała o swoim zaangażowaniu, jako wolontariuszki- asystentki osób pokrzywdzonych przestępstwem w OPOPP w Gliwicach. Doświadczeniem w pracy pomocowej na rzecz ofiar handlu ludźmi podzieliła się Anna Bałchan  siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna zajmująca się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. Praca socjalna z rodzinami wielodysfunkcyjnymi była tematem wystąpienia Krzysztofa Wręczyckiego – pracownika socjalnego, streetworkera, opiekuna dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Na temat programu "Ograniczenie ryzyka przemocy w rodzinie w Punkcie Przeciw Przemocy Ewangelickim w Centrum Diakonijnym w Katowicach" wypowiedziała się Bożena Polak - koordynator Ewangelickiego Centrum Diakonijnego "Słoneczna Kraina" w Katowicach, członek Zespołu Doradczego Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.  Zagadnieniem standardów pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie w kontekście ratyfikacji Konwencji Stambulskiej zajęła się Katarzyna Zych - psycholog, psychoterapeuta, trener, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie.

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczeniem w pracy pomocowej na rzecz ofiar handlu ludźmi podzieliła się Anna Bałchan  siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna zajmująca się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. Praca socjalna z rodzinami wielodysfunkcyjnymi była tematem wystąpienia Krzysztofa Wręczyckiego – pracownika socjalnego, streetworkera, opiekuna dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Na temat programu Ograniczenie ryzyka przemocy w rodzinie w Punkcie Przeciw Przemocy Ewangelickim w Centrum Diakonijnym w Katowicach wypowiedziała się Bożena Polak - Koordynator Ewangelickiego Centrum Diakonijnego Słoneczna Kraina w Katowicach, członek Zespołu Doradczego Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
Marta Marcinek – studentka prawa UŚ, wolontariuszka, asystentka osoby pokrzywdzonej przestępstwem opowiedziała o swoim zaangażowaniu, jako wolontariuszki- asystentki osób pokrzywdzonych przestępstwem w OPOPP w Gliwicach.
Doświadczeniem w pracy pomocowej na rzecz ofiar handlu ludźmi podzieliła się Anna Bałchan  siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna zajmująca się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję.  
Joanna Sadowska - socjolog, specjalista ds. komunikacji perswazyjnej, związana z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego.
Marta Marcinek – studentka prawa UŚ, wolontariuszka, asystentka osoby pokrzywdzonej przestępstwem opowiedziała o swoim zaangażowaniu, jako wolontariuszki- asystentki osób pokrzywdzonych przestępstwem w OPOPP w Gliwicach.
Doświadczeniem w pracy pomocowej na rzecz ofiar handlu ludźmi podzieliła się Anna Bałchan  siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna zajmująca się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. 
 
Ks. Bogdan Peć - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu zajął słuchaczy wystąpieniem „Osoby uzależnione, pokrzywdzeni czy krzywdzący”. Wypowiedź ta przybliżyła aspekt pokrzywdzenia przestępstwem, jako częstej przyczyny rozwoju uzależnień.
 
Ks. Bogdan Peć - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu zajął słuchaczy wystąpieniem „Osoby uzależnione, pokrzywdzeni czy krzywdzący”. Wypowiedź ta przybliżyła aspekt pokrzywdzenia przestępstwem, jako częstej przyczyny rozwoju uzależnień.
 
Dariusz Prażmowski - sędzia Sądu Okręgowego (sędzia wizytator ds. karnych) przedstawił informacje w zakresie Pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego.
 
Wydział do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości reprezentowała Pani Barbara Rytka. Wystąpienie dotyczyło Działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Ks. Bogdan Peć - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu zajął słuchaczy wystąpieniem „Osoby uzależnione, pokrzywdzeni czy krzywdzący”. Wypowiedź ta przybliżyła aspekt pokrzywdzenia przestępstwem, jako częstej przyczyny rozwoju uzależnień. 
 
Magdalena Fornal koordynator OPOPP w CME, pedagog resocjalizacyjny, socjolog, specjalista terapii uzależnień - przedstawiła system działania – Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach i jego Filiach. 
 
Na temat Wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw wypowiedziała się
Joanna Sadowska - socjolog, specjalista ds. komunikacji perswazyjnej, związana z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego.
Marta Marcinek – studentka prawa UŚ, wolontariuszka, asystentka osoby pokrzywdzonej przestępstwem opowiedziała o swoim zaangażowaniu, jako wolontariuszki- asystentki osób pokrzywdzonych przestępstwem w OPOPP w Gliwicach.
Doświadczeniem w pracy pomocowej na rzecz ofiar handlu ludźmi podzieliła się Anna Bałchan  siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna zajmująca się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. 
 
Praca socjalna z rodzinami wielodysfunkcyjnymi była tematem wystąpienia Krzysztofa Wręczyckiego – pracownika socjalnego, streetworkera, opiekuna dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
 
Na temat programu Ograniczenie ryzyka przemocy w rodzinie w Punkcie Przeciw Przemocy Ewangelickim w Centrum Diakonijnym w Katowicach wypowiedziała się Bożena Polak - Koordynator Ewangelickiego Centrum Diakonijnego Słoneczna Kraina w Katowicach, członek Zespołu Doradczego Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
 
Zagadnieniem Standardów pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie w kontekście ratyfikacji Konwencji Stambulskiej zajęła się Katarzyna Zych - psycholog, psychoterapeuta, trener, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie.
 
 
Konferencję otworzył ks. dr Grzegorz Giemza - dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji, który przywitał licznie przybyłych gości i wprowadził w zagadnienie pokrzywdzenia przestępstwem. Dr Anna Kalisz, wykładowca akademicki i mediatorka zainteresowała słuchaczy tematem Mediacji w kontekście praw pokrzywdzonego przestępstwem. 
 
Dariusz Prażmowski - sędzia Sądu Okręgowego (sędzia wizytator ds. karnych) przedstawił informacje w zakresie Pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym na tle nowelizacji kodeksu postępowania karnego.
 
Wydział do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości reprezentowała Pani Barbara Rytka. Wystąpienie dotyczyło Działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Ks. Bogdan Peć - specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka "Dom Nadziei" w Bytomiu zajął słuchaczy wystąpieniem „Osoby uzależnione, pokrzywdzeni czy krzywdzący”. Wypowiedź ta przybliżyła aspekt pokrzywdzenia przestępstwem, jako częstej przyczyny rozwoju uzależnień. 
 
Magdalena Fornal koordynator OPOPP w CME, pedagog resocjalizacyjny, socjolog, specjalista terapii uzależnień - przedstawiła system działania – Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach i jego Filiach. 
 
Na temat Wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw wypowiedziała się
Joanna Sadowska - socjolog, specjalista ds. komunikacji perswazyjnej, związana z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego.
Marta Marcinek – studentka prawa UŚ, wolontariuszka, asystentka osoby pokrzywdzonej przestępstwem opowiedziała o swoim zaangażowaniu, jako wolontariuszki- asystentki osób pokrzywdzonych przestępstwem w OPOPP w Gliwicach.
Doświadczeniem w pracy pomocowej na rzecz ofiar handlu ludźmi podzieliła się Anna Bałchan  siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna zajmująca się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. 
 
Praca socjalna z rodzinami wielodysfunkcyjnymi była tematem wystąpienia Krzysztofa Wręczyckiego – pracownika socjalnego, streetworkera, opiekuna dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
 
Na temat programu Ograniczenie ryzyka przemocy w rodzinie w Punkcie Przeciw Przemocy Ewangelickim w Centrum Diakonijnym w Katowicach wypowiedziała się Bożena Polak - Koordynator Ewangelickiego Centrum Diakonijnego Słoneczna Kraina w Katowicach, członek Zespołu Doradczego Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
 
Zagadnieniem Standardów pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie w kontekście ratyfikacji Konwencji Stambulskiej zajęła się Katarzyna Zych - psycholog, psychoterapeuta, trener, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” w Cieszynie.