english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przeszłość dla Przyszłości

Przywróćmy raj Württembergów w Pokoju

21.09.2015

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego w Pokoju odbyła się konferencja historyczna, która poświęcona była ewangelickiemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i przyrodniczemu Württembergów.


Przeszłość dla Przyszłości

W sobotę, 19 września, dwudziestu pięciu sygnatariuszy reprezentujących opolskie instytucje oraz osoby prywatne, podpisało deklarację „Przeszłość dla Przyszłości” na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego w Pokoju. wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Kościoła ewangelickiego, proboszcz parafii w Pokoju, ks. Eneasz Kowalski oraz zwierzchnik Diecezji Katowickiej, ks. bp Marian Niemiec, który również podpisał deklarację.

 

W dokumencie czytamy m. in. ”Uznając wyjątkowość Pokoju – związanego z rodem Württembergów, dawnego Carlsruhe, jego historii, co wyraża się bogactwem powiązanych ze sobą dóbr kultury i przyrody oraz dostrzegając potencjał tego miejsca do kształtowania pozytywnych relacji polsko-niemieckich deklarujemy wolę: zachowania i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju w nurcie starań o nadanie temu dziedzictwu statusu pomnika historii; czynienia z zasobów kulturowych i przyrodniczych Pokoju dźwigni rozwoju lokalnego i regionalnego oraz pola partnerskiej współpracy, również w relacjach międzynarodowych i w wymiarze ekumenicznym”.

Jako pierwszy deklarację podpisał inicjator przedsięwzięcia, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński oraz wójt Pokoju Barbara Zając. Po nich marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz poseł Mniejszości Niemieckiej, Ryszard Galla.

Wcześniej w Ewangelickim Domu Parafialnym w Pokoju otwarta została wystawa zatytułowana „Projekt na rzecz ustanowienia pomnika historii – Przywróćmy raj Württembergów; Kobiety Pokoju”.
Ekspozycja swym kształtem nawiązywała do oktagonu czyli motywu założycielskiego Pokoju, w którym przestrzeń została podzielona na osiem części. Osiem, bo to dla właścicieli majątku było to miejsce idealne – Arkadia. W układzie tym na wystawie zaprezentowano osiem tematów, które pokazywały dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze miejscowości. Drugą część wystawy stanowiły „Kobiety Pokoju” – czyli portrety żon, sióstr i córek właścicieli majątku. Większość z nich wywodziła się ze znakomitych europejskich rodów. Każda pozostawiła po sobie bogatą historię i staw swojego imienia.

Zebrani na wystawie goście – wśród nich znana podróżniczka Elżbieta Dzikowska, która od lat utrzymuje kontakty z Pokojem – wysłuchali listu hrabiego Michała Wyszkowskiego, który po dniu pobytu w Carlsruhe, relacjonował przeżycia swemu przyjacielowi Janowi Tarnowskiemu. List, pochodzący z 1798 roku, jest pełen zachwytów nad oglądanymi budowlami i założeniem parkowym.
Pokój na początku XIX wieku był kulturalną stolicą Śląska –z własnym teatrem, baletem, orkiestrą symfoniczną, pokaźną biblioteką.

 
Spotkanie zakończyła sesja historyczna zatytułowana Pokój – pomnikiem historii”.