english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przygotowania do Christophorus 2020

Spotkanie w Schoenebeck

28.08.2019

Robocze spotkanie grupy przygotowawczej  Christophorus odbyło się w dniach 23-25 sierpnia 2019 r. w Ewangelickim Domu Sióstr Schniewind-Haus w Schoenebeck w Niemczech. 


Przygotowania do Christophorus 2020

W spotkaniu uczestniczyli:
z Niemiec – S.Johanna Schwalbe OSB– ze Zgromadzenia Benedyktynek w Alexanderdorf, Brat Georg v.Stumpf-Brentano ze Społeczności Imshausen, ks. Eberhard Eichhorn z Berlina, S.Christiane Endler – Przełożona miejscowego Domu Sióstr Ewangelickich w Schoenebeck; S.Daniela Pruschek – z miejscowego Domu Sióstr, tłumaczka;
z Polski – S. Ewa Korbut (Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny) z Komorowa, S. Jolanta Jankowiak (Wikaria Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św.Rodziny), diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce).
 
Ustalono, , że przyszłoroczna międzynarodowa ekumeniczna konferencja osób konsekrowanych Christophorus odbędzie się w dniach 17-22 sierpnia 2020 r. w Schniewind-Haus w Schoenebeck koło Magdeburga w Niemczech.
 
Temat "Radość z Pana jest waszą ostoją" (Ne 8,10) – zostanie rozpatrzony w trzech przestrzeniach:
 
1. Źródła chrześcijańskiej radości – Co wzmacnia moją osobistą wiarę?
2. Źródła chrześcijańskiej radości – Co wzmacnia życie w naszych Zgromadzeniach?
3. Źródła chrześcijańskiej radości – Co wzmacnia nasze świadectwo wobec wyzwań współczesnego świata?
 
Zaplanowano jednodniową wycieczkę śladami historii Magdeburga, gdzie m.in. odbędzie się spotkanie z bp. Gerhardem Feige (KRK), który jest też przewodniczącym ekumenicznej komisji Niemieckich Biskupów. Należy do różnych gremiów dialogu między Kościołem rzymskokatolickim a prawosławnym, od 2014 r. powołany został przez papieża Franciszka do Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Opracowano szczegółowy program przyszłorocznego spotkania i rozdzielono zadania.

Ideą przewodnią działającej od 1975r. sieci ekumenicznej Christophorus jest budowanie mostów we wspólnotach konsekrowanych na płaszczyznach wyznaniowej i narodowej.  Planowane na 2020 rok spotkanie w Schoenebeck w Niemczech ma szansę być kolejnym przęsłem tego wezwania.

dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk