english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Publikacje o Matce Ewie

Dwie książki z okazji 150. rocznicy urodzin

16.02.2017

Na 2016 rok przypadła 150. rocznica urodzin Matki Ewy z Miechowic. Głównym organizatorem jej obchodów było Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury, które we współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Miechowicach i dzięki wsparciu przez Urząd Miasta Bytomia zorganizowało konkursy dla dzieci i młodzieży, uroczysty koncert i ogólnopolską konferencję naukową


Publikacje o Matce Ewie

Wynikiem konferencji jest publikacja „Z dziejów protestantyzmu i dobroczynności na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy. Szkice monograficzne”.

Zawiera ona siedem referatów, w większości związanych z postacią Matki Ewy. W pierwszym z nich, „Domy „Ostoi Pokoju” („Friedenshort”) w Łodzi. Od I wojny światowej do niepodległego państwa polskiego”, Artur Michalski prezentuje historię dwóch domów prowadzonych przez diakonisy „Ostoi Pokoju” w Łodzi.

Hanna Paszko w wystąpieniu „Matka Ewa z Miechowic jak Florencja Nightingale” zestawia historie i wkład obu tych wybitnych kobiet w rozwój pielęgniarstwa i działań opiekuńczych.

Anna Seemann-Majorek prezentuje w zasadzie przewodni referat konferencji, tytułowy „Matka Ewa z Miechowic”. Daje w nim obraz kobiety nowoczesnej, luteranki i Ślązaczki, doskonałej organizatorki i gospodyni.

Doskonałe opracowanie współczesnego stanu spuścizny ewangelickiej na wschodzie Polski przynosi rozdział „Ukryte nekropolie – odczytywanie przestrzeni cmentarzy ewangelickich Gminy Ełk” Anny Majewskiej.

Anna Goch-Murzyniec zajęła się protestancką edukacją sprzed stu kilkudziesięciu lat i zaoferowała opracowanie „Ewangelicy a oświata na przełomie XIX i XX wieku”.

Dopełnieniem obrazu epoki są pozostałe dwa teksty. Norbert Kępiński w artykule „Dobroczynność w Piotrkowie w doniesieniach „Tygodnia”” opisuje rzeczywistość przełomu wieków w jednej z zachodnich guberni imperium rosyjskiego, posiłkując się jednym z najbardziej znanych pism tamtego czasu w Piotrkowie.  
 
Maciej Kopeć skupia się na powstałym w Polsce ruchu religijnym w referacie „Krótki rys i geneza ochronek Mariawickich na terenie Królestwa Polskiego przełomu XIX/XX wieku”. Całość zrecenzował prof. dr hab. Konrad Tatarowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Streszczenia przetłumaczył Paweł Moroń.
 
Jednocześnie ukazuje się druga książka o Matce Ewie, autorstwa Anny Seemann-Majorek i Artura Michalskiego, „Ancilla Domini. Półtora wieku miłości Bogu i służby bliźnim”.

Składa się na nią kilka rozdziałów, niepołączonych ze sobą, uzupełniających obecną wiedzę o Matce Ewie, Ostoi Pokoju i ludziach lub rzeczach z nią związanych. Anna Seemann-Majorek pisze o Matce Ewie w kontekście wartości ewangelickich, dostarcza nam informacje o trzech chrzcielnicach, związanych z Ewą von Tiele-Winckler lub jej rodziną oraz przybliża nam postać Siostry Marty Grudke, ostatniej miechowickiej diakonisy. Na końcu książki umieszcza bibliografię, dotyczącą Matki Ewy, doprowadzoną do późnej jesieni 2016 roku. Artur Michalski skupia się na jednym aspekcie historii Ostoi Pokoju, informacjach o miechowickich zakładach dobroczynnych, zgromadzonych w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i jej organizacyjnych poprzedników w latach PRL. Opracowanie obejmuje okres 1952 – 1985. 
Autorzy we wstępie dziękują wielu osobom i instytucjom, dzięki którym ich praca była możliwa i owocna. 
 
Książki czekają na premierę, zapowiadaną na marzec lub kwiecień bieżącego roku.  
(AM)