english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Razem lepiej? W Koszalinie na pewno!

Unijny projekt

03.09.2014

Koniec wakacji jest dla Diakonii Koszalin zakończeniem intensywnego czasu realizacji kilku inicjatyw. Jedną z nich był unijny projekt „Razem Lepiej”.


Razem lepiej? W Koszalinie na pewno!

„Razem Lepiej – transgraniczny projekt senioralny” jest naturalną konsekwencją charytatywnych i społecznych działań na rzecz człowieka jakie prowadzi Diakonia Koszalin. Jest też konsekwencją kilkuletniej współpracy z partnerem niemieckim Pommersche Diakonieverein e.v Greifswald. Diakonia Koszalin oraz partner niemiecki funkcjonują w konkretnych środowiskach lokalnych i do ich zadań należy również wspieranie się nawzajem oraz wspólne szukanie rozwiązań problemów i wyzwań, przed którymi stoją nasze społeczności.

 

Projekt „ Razem Lepiej” stworzył platformę szkoleniowo-warsztatową dla seniorów w Koszalinie przy współudziale szkolących ze strony partnera niemieckiego. Punktem wyjścia przy tworzeniu idei projektu było zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakim stoi Polska, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz obserwacja rozwiązań stosowanych u naszych partnerów w Greifswaldzie(Niemcy).

 

Coraz większym wyzwaniem staje się stworzenie seniorom satysfakcjonujących warunków życia, przy jednoczesnym aktywizowaniu ich do budowania na nowo swojej pozycji w społeczeństwie. Inspiracją przy tworzeniu projektu była inicjatywa, podjęta przez niemieckich partnerów projektu, o nazwie „Bürgerhafen”. Jest to „Port Obywatelski”, który „otwiera przestrzenie komunikacji pomiędzy obywatelami, osobami w każdym wieku, między instytucjami i państwami”. Projekt ten realizowany jest przez Pommersche Diakonieverein e.v w Greifswaldzie. Wzorując się na tym przedsięwzięciu, koszaliński projekt „Razem Lepiej” umożliwił współpracę trans graniczną polegającą na połączeniu wiedzy i doświadczenia partnera niemieckiego z organizacją kursów dla seniorów w Koszalinie oraz wydobył ze lokalnej społeczności seniorów, którzy swoje nabyte w ciągu życia doświadczenie, będą chcieli w sposób użyteczny dla innych i bardzo aktywny wykorzystać. Organizatorzy zapewnili uczestnikom odpowiednie, wsparcie i doradztwo, aby utrzymać ich kompetencje i chęć do działania na rzecz społeczności.

 

Ważnym elementem kursów było zapewnienie seniorom wspólnoty w intelektualnej i duchowej otwartości oraz zwiększenie aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej seniorów. Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.