english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

REFORMACJA - RENOWACJA

Jeśli Pan domu nie zbuduje...

13.07.2016

Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie musi odnowić swoją siedzibę wraz z budynkiem Syloe. Może w tym pomóc projekt REFORMACJA - RENOWACJA jeśli zaangażuje się w niego wystarczająco wiele ludzi. Centrum powstało, by poprawiać jakość życia osób, korzystających z projektów CME w obszarze ewangelizacji, pomocy społecznej i duszpasterskiej. Teraz, po 20 latach działań, koniecznym staje się remont budynków i pomieszczeń Centrum, po to by nadal mogły służyć ludziom.


REFORMACJA - RENOWACJA

Centrum Misji i Ewangelizacji powstało w 1997, aby kontynuować i rozwijać pracę ewangelizacyjną związaną między innymi z Tygodniami Ewangelizacyjnymi w Dzięgielowie. Przez prawie 20 lat CME rozwinęło się i rozrosło. Powstały: Szkoła Biblijna przekształcona w Centrum Kształcenia Wolontariuszy, Wydawnictwo Warto, program radiowy, organizowane są obozy, kolonie i kursy. CME jest zaangażowane w Tygodnie Ewangelizacyjne w Mrągowie i Zelowie, prowadzi pracę streetworkerską i poradniczą - nie tylko w Dzięgielowie, ale także w innych miejscowościach. Wspiera również działania pomocowe na rzecz mieszkańców Burkina Faso, szpitala w Asuanie oraz ukraińskich, rumuńskich i białoruskich dzieci.

Od samego początku Centrum potrzebowało siedziby. W tym celu zaadoptowano i odremontowano budynek znany w Dzięgielowie jako Betezda lub Szczukówka. Na ten cel Kościół Ewangelicko-Augsburski pozyskał finanse z zagranicy. Obecnie budynki, w których prowadzona jest działalność w Dzięgielowie, wymagają przeprowadzenia większych i mniejszych remontów. Jest to wyzwanie dla CME, gdyż do tej pory działania związane z pozyskaniem funduszy były skoncentrowane na projektach dotyczących pracy na rzecz innych. Nadszedł jednak czas, aby odnowić główną siedzibę Centrum, tym bardziej, że w roku 2017 będziemy obchodzić 500-lecie Reformacji oraz 20-lecie działalności CME. Koszt tych wszystkich prac wyniesie około 200 tysięcy złotych.

Projekt REFORMACJA – RENOWACJA to zgromadzenie pieniędzy i materiałów budowlanych na odremontowanie i odnowienie infrastruktury CME oraz osób, które zaangażują się w te prace. W Psalmie 127,1 jest napisane: Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Prace powinny rozpocząć się we wrześniu tego roku, a zakończyć w czerwcu 2017 roku, jeśli zostanie zgromadzona wystarczająca ilość środków.

Możesz:
1. Zaoferować swoją pracę wolontariacką.
2. Podarować materiały lub narzędzia potrzebne przy pracach budowlanych.
3. Wesprzeć projekt finansowo.
4. Użyczyć narzędzi i maszyn potrzebnych do pracy.
5. Zachęcić innych do pomocy.


Jeśli możesz zaoferować swoją pracę, materiały, narzędzia lub maszyny skontaktuj się pod numerem tel: 33 852 97 81 lub mailowo: cme@cme.org.pl.

Jeśli możesz przekazywać pieniądze, wpłać je na konto:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów, tytułem "Reformacja - Renowacja"


Najpilniejsze prace do wykonania to:
1. Dokończenie elewacji budynku siedziby CME oraz budynku Syloe.
2. Założenie opaski drenażowej wokół budynku CME.
3. Dobudowanie do budynku Syloe przeciwpożarowej klatki schodowej.
4. Remont ogrodzenia oraz parkingu w miejscu po wyburzonej stodole.
5. Malowanie pomieszczeń wewnątrz obu budynków.
6. Remont łazienek i toalet w Syloe.

CME gorąco prosi o pomoc!