english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Reformacja z Modlitewnikiem kobiet

Cieszyńska promocja nowego modlitewnika

02.11.2015

W Święto Reformacji w kościele Jezusowym w Cieszynie miało miejsce szczególne wydarzenie. Podczas świątecznego nabożeństwa odbyła się promocja "Modlitewnika kobiet" z udziałem redaktor naczelnej Wydawnictwa Warto, Bożeny Giemzy oraz jedenastu autorek spośród 41 współtworzących książkę.


Reformacja z Modlitewnikiem kobiet

Nabożeństwo zgromadziło około 1.500 wiernych. Uroczystość okrasiły występy cieszyńskich zespołów śpiewaczych: Chóru Hosanna, Chóru Misyjnego, Chóru Kościelnego, Wyższobramskiego Chóru Kameralnego i Chóru Męskiego.

 

Kazanie na wyznaczony tekst wygłosiła diakon Katarzyna Rudkowska, słowo o nowym modlitewniku przekazała diakon Aleksandra Błahutk-Kowalczyk, a w liturgii czynny udział wzięły panie diakon: Helena Gajdacz, Halina Radacz, Renata Raszyk.

 

Ks. proboszcz Janusz Sikora w powitaniu podkreślił znaczenie włączenia promocji "Modlitewnika kobiet" w obchody reformacyjne. Na zakończenie spotkanie zostało uwieńczone wspólną fotografią autorek obecnych w cieszyńskim kościele. Były to: A. Błahut-Kowalczyk, H. Gajdacz, Anna Kajzar, H. Radacz, R. Raszyk, K. Rudkowska, J. Terlik-Sikora, J. Boruta, A. Gabryś, J. Janik, A. Olek.

 

Po nabożeństwie odbyła się promocyjna sprzedaż „Modlitewnika kobiet”, którego dostarczone do kościoła egzemplarze rozeszły się co do jednego.

zdj. Beata Macura