english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Reformacyjna witryna ŚFL

Strona internetowa 500 lat Reformacji

22.02.2015

Światowa Federacja Luterańska uruchomiła stronę internetową poświęconą jubileuszowi 500-lecia Reformacji w 2017 roku. Tematyka witryny odwołuje się do hasła reformacyjnych obchodów „Wyzwoleni przez Bożą łaskę”.


Reformacyjna witryna ŚFL

Przypomnijmy: w lipcu 2014 roku Rada ŚFL przyjęła plan obchodów aż do 2017 roku. Zaakceptowano logo i hasło globalnych obchodów, a także podjęto decyzję o stworzeniu strony internetowej dedykowanej 500-leciu Reformacji (więcej informacji tutaj).

 

Witryna znajduje się pod adresem http://2017.lutheranworld.org i zawiera podstawowe informacje, dotyczące historii Reformacji w poszczególnych krajach, nauczania Kościołów ewangelicko-luterańskich, sensu i celu obchodów 500-lecia Reformacji, a także szereg modułów, dotyczących kwestii teologiczno-etycznych podejmowanych do 2017 roku. Wśród nich nie brakuje zagadnień ekumenicznych, w tym szczególnie dialogu z Kościołem rzymskokatolickim i światową Wspólnotą Anglikańską.

 

Strona funkcjonuje póki co jedynie w języku angielskim i będzie systematycznie rozbudowywana. Jeszcze w tym roku udostępnione będą materiały tematyczne stworzone przez teologów ze wszystkich sześciu regionów ŚFL przeznaczone do dyskusji przez Kościoły członkowskie na poziomie ogólnokościelnym i parafialnym. Ponadto uruchomiony zostanie kurs teologii luterańskiej online opracowany przez teologów z różnych części świata. Już teraz dostępna jest broszura reformacyjna w języku angielskim.

 

Najważniejsze aktualizacje z reformacyjnej strony ŚFL pojawiać się będą na luter2017.pl.

 

luter2017.pl