english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Reformacyjny pomocnik Polityki

Wydanie z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji

21.09.2017

Na rynku wydawniczym ukazał się kolejny zeszyt pomocnika historycznego "Polityki". Tym razem pod tytułem: "Marcin Luter i reformacja. 500 lat protestantyzmu".


Reformacyjny pomocnik Polityki

Jerzy Baczyński i Leszek Będkowski tak piszą we wstępie:

 

"Marcin Luter, augustiański zakonnik, doktor teologii, pragnął uzdrowić łaciński Kościół. Miał zresztą w tym zamiarze wielu poprzedników. On zrazu – a było to 500 lat temu – zaproponował 95 tez (dotyczących głównie grzechu, pokuty i grzechów odpuszczania) z zaproszeniem do teologicznej dysputy. Kto je przeczyta, sam się przekona, że chodziło o dyskusję dość hermetyczną, daleką od – nie tylko ówczesnej – powszechnej pobożności.

 

Okazało się jednak, że sytuacja w zachodnim Kościele, w Europie, w jej głównym podmiocie politycznym – Cesarstwie Rzymskim (zwanym też Rzeszą Niemiecką), oraz na linii papieże–cesarze była tak napięta, iż pisma Lutra (już nie tylko tezy) podziałały jak zapalnik. Wydarzenia potoczyły się szybko: teologiczna dysputa przerodziła się w spory polityczne; obłożenie Lutra papieską ekskomuniką i skazanie na banicję przez sejm Rzeszy wywołało protest wielu władców, którym w stosunkach z cesarzem i papieżem nie o teologię chodziło. Złość na nieobyczajność duchownych i zakonników w wielu warstwach społecznych połączyła się z poczuciem krzywdy.

 

Reformacja była zjawiskiem tyleż religijnym, co politycznym, społecznym i cywilizacyjnym. Podzieliła Kościół (w pierwszym podejściu na ewangelicki – luterański, i rzymskokatolicki), przeorała mapę Europy i stała się zaczynem wielu zjawisk, które złożyły się – wprost lub przez późniejsze odwołania do reformacyjnej spuścizny – na nowoczesność".

 

Wśród autorem numeru znajdziemy m.in: prof.  dr. hab. Wojciecha Kriegseisena, prof. dr. hab. Janusza T. Maciuszko, dr. Łukasz Barański, dr. Jerzego Sojkę, dr. hab. Grażynę Jurkowlaniec i wielu innych.

 

Więcej informacji: POLITYKA