english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje dla kobiet

Kobiety spotkały się w Karpaczu

15.03.2013

W Karpaczu w dniach 9-10 marca odbyły się międzyparafialne rekolekcje pasyjne dla kobiet.


Rekolekcje dla kobiet

W okresie pasyjnym gromadzimy się na nabożeństwach wokół umęczonego Jezusa. To nie jest czas radości. Męka, cierpienie przygnębia. Jednak czujemy, że nasze miejsce jest przy Upokorzonym. Zanim zawoła najsmutniejsze na świecie słowa „Eli, Eli, lama sabachtani”, swoją obecnością, modlitwą, żarliwą wiarą łączymy się z Nim w cierpieniu.

 

W szóstych rekolekcjach pasyjnych dla kobiet zorganizowanych przez Bogusławę Pech z Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Karpaczu uczestniczyły panie z Wałbrzycha, Jeleniej Góry- Cieplic, Zielonej Góry, Lubania Śląskiego, Świdnicy, Nowej Soli i Karpacza.

 

Rekolekcje umożliwiły uczestniczkom autentyczne przeżywanie wspólnoty z Jezusem, wspólne odczuwanie wyjątkowej chwili, kiedy Chrystus wiąże się z nami na śmierć i życie.
Prowadząca rekolekcje Iwona Holeksa do rozważań zaproponowała temat, związany z postrzeganiem samego siebie. Tezę stanowiły założenia: jak piękną istota jest człowiek, jak ważne jest pozytywne myślenie i umiejętność mówienia pozytywnie o innych.
Punktem wyjścia były Przypowieści Salomona 31 rozdział wiersze od 10 do 31 - „Pochwała dzielnej kobiety”. Przy pomocy lektorki i własnych doświadczeń uczestniczki doszły do następujących wniosków: najważniejsze jest określenie – nazwanie siebie, ustalenie swoich umiejętności, określenie cech, wyodrębnienie własnych zasad etycznych i moralnych zachowań. Pojawiło się również piękno fizyczne – uroda, jednak stanowiła ona tylko niewielkie uzupełnienie całości.

 

Rozważania zakończono przesłaniem: źródłem piękna jest Bóg, Jego dzieło nie może być ”brzydkie”. Ten, który „O nas pamięta, obdarza dostojeństwem, daje panowanie nad Swoimi dziełami, wszystko składa pod nasze stopy”. Jestem dla Niego ważna i wartościowa, w końcu jestem Jego stworzeniem, Jego dzieckiem, a On nigdy nie tworzy dzieł niedoskonałych. Dlatego właśnie nas – Jezus – wielki poszukiwacz ludzi znalazł. Jego pasyjne cierpienie nie jest celem samym w sobie. Cel to zbawienie, wyratowanie nas z rozpaczliwej sytuacji.

 
Rekolekcje skończyły się 10 marca 2013 roku. Wspólnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie odprawianym przez księdza Edwina Pecha. Kazanie wygłosiła Lucyna Żak ze Świdnicy, czynny udział w nabożeństwie wzięła też Iwona Holeksa.

 
Szczęśliwy powrót do domów zapewniły nam słowa, które już wkrótce wygłosi Jezus „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenie świata” (Mt 27,20)

 

Halina Cieślak