english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje dla radnych

Radni parafialni na rekolekcjach

15.03.2013

Dnia 9 marca 2013 roku w kaplicy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wiśle Jaworniku odbyły się rekolekcje dla radnych Diecezji Cieszyńskiej.


Rekolekcje dla radnych

W spotkaniu, które przywitaniem zgromadzonych i modlitwą rozpoczął gospodarz parafii – ks. Zdzisław Sztwiertnia,  wzięło udział ok. 80 przedstawicieli  okolicznych zborów. Następnie głos zabrał ks. Marek Londzin, wprowadzając zebranych w tematykę tegorocznych rekolekcji. Zagadnienie, któremu poświęcono uwagę, rzeczywiście wymaga dogłębnej analizy oraz znalezienia konkretnych i praktycznych rozwiązań, gdyż współczesna rodzina czy małżeństwo przeżywa poważny kryzys. Dotyka on również środowiska ewangelickiego. Wokoło dostrzegamy wiele problemów  i obciążeń doprowadzających do degradacji współczesny model rodziny i małżeństwa. Dlatego tak ważny jest powrót do źródła, do wartości opartych na biblijnym przekazie, który dla współczesnej chrześcijańskiej pary nie powinien nic stracić na aktualności.

 

Model małżeństwa i rodziny w świetle Bożego słowa przedstawiła zaproszona na rekolekcje prelegentka – Ilona Hajewska (sędzina, mediator rodzinny), która w swoim wykładzie odwołała się do własnych doświadczeń zawodowych, dotyczących prowadzenia mediacji z małżeństwami oraz do konkretnych fragmentów Biblii, by podkreślić potrzebę respektowania Bożych zaleceń w budowaniu małżeńskich relacji. Stanowi to nieodzowny warunek, aby rodzina mogła prawidłowo funkcjonować i potrafiła przeciwstawić się wzorcom, niestety coraz częściej, obowiązującym we współczesnym świecie. Odejście od biblijnych wartości w konsekwencji doprowadza do rozwodów, rozbicia rodziny i zaspakajania przez ludzi wyłącznie własnych egoistycznych potrzeb. Szatan XXI wieku wie, że jak uderzy w małżeństwo, to pozbawi ludzi miłości, odpowiedzialności i szacunku do siebie nawzajem.

 

Po wykładzie radni mieli okazję przedyskutować problem w mniejszych grupach i następnie na szerszym forum przedstawić ostateczne konkluzje. Wynika z nich, że działający w ramach określonej społeczności radni powinni być szczególnie uwrażliwieni na kwestię pomocy małżeństwom przeżywającym kryzys – poprzez osobiste rozmowy, zainteresowanie problemem, doraźną pomoc, np. wskazując na osoby lub instytucje wspierające rodzinę czy małżeństwo, zajmujące się doradztwem w tym zakresie. A przede wszystkim na potrzebę nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem, co jest podstawą uzdrowienia każdych kontaktów międzyludzkich. Rady parafialne powinny szczególnie w swoich działaniach skupić się na problematyce rodzinnej i małżeńskiej - począwszy od włączenia tej tematyki na szkółkach niedzielnych, spotkaniach młodzieżowych tak, aby już dzieci i młodzi mogli poznać od najmłodszych lat model rodziny oparty na Bożym słowie, o czym  często nie słyszą  we własnych domach. Również dorosłym parafianom warto zaproponować atrakcyjną ofertę spotkań – skierowaną zarówno do par w okresie narzeczeńskim, jak i małżeństwom o różnym stażu pożycia małżeńskiego.

 

Współczesna ewangelicka rodzina i małżeństwo musi mieć świadomość, ze Kościół jest ich wsparciem i miejscem, w którym tradycyjny model rodziny oparty na biblijnym przekazie nie uległ obecnie lansowanym trendom i laickiej etyce oraz pozostał niezmienny, a małżeństwo to tylko i wyłącznie związek mężczyzny i kobiety. Dlatego istnieje potrzeba, aby przedstawiciele Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce  bardzo wyraźnie określili i przedstawili swoje stanowisko na temat rodziny, a także związków partnerskich czy homoseksualnych. Są to bowiem problemy, wobec których wierzący nie mogą zajmować neutralnego stanowiska, ale jednoznacznie wyrażać swoje zdanie oparte na Bożym Słowie.

 

Druga część rekolekcji odbyła się w Białej. Przemawiali m.in. ks. Henryk Mach i Andrzej Dyczek.

 

Marzena Brózda