english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rondo Reformacji w Pile

Uchwała Rady Miasta Piły

06.02.2017

Ostatniego dnia stycznia Rada Miasta Piły uchwaliła nadać rondu na skrzeżywaniu ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego w Pile nazwę Rondo Reformacji.


Rondo Reformacji w Pile

Na pierwszej w tym roku sesji Rady Miasta podjęto nastęoującą uchwałę:

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) Rada Miasta Piły uchwala,

co następuje:

§ 1. Nadaje się rondu na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Wyspiańskiego w Pile, oznaczonemu w załączniku do uchwały, stanowiącym integralną jej część, nazwę: Reformacji.

  

To nie jedyny element włączania się Prezydenta Miasta wraz z Radą Miejską w obchody 500-lecia Reformacji. Kolejnymi będą wystawy i koncerty, a ich podsumowaniem będzie występ 13 października br. Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, współfinansowany przez pilski Ratusz.