english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozmowa o polskim protestantyzmie

Wywiad z prof. Zbigniewem Paskiem

07.02.2017

Na stronie luter2017.pl ukazał się wywiad z prof. Zbigniewem Paskiem na temat polskiego protestantyzmu.


Rozmowa o polskim protestantyzmie

Jak to się stało, że na Akademii Górniczo-Hutniczej zadomowiło się religioznawstwo i skąd w ogóle u Pana Profesora zainteresowanie religioznawstwem?

Wiele czynników złożyło się na tę decyzję. Nie chciałem iść do wojska, które za komuny było dość traumatycznym doświadczeniem. Studiowałem polonistykę jako pierwszy kierunek, na którym  moją mistrzynią naukową była Pani Profesor Maria Podraza-Kwiatkowska. W 1980 roku otwarto na Uniwersytecie Jagiellońskim pięcioletnie studia religioznawcze. Po studiach zaproponowano mi staż i asystenturę. Ponieważ moja praca magisterska dotyczyła krakowskiego środowiska charyzmatycznego  szukając korzeni tego ruchu „dotarłem” do zielonoświątkowców i protestantyzmu.

Krakowscy charyzmatycy to jednak głównie katolicy, przynajmniej na początku

W dominikańskiej wspólnocie Nowe Życie na początku było ok. 50 osób, ale po kilku latach kiedy biskup ją likwidował ok. 2 tys. W latach osiemdziesiątych zdominowali tutejsze duszpasterstwo dominikańskie „Beczka”. Częścią ich dyskursu było stwierdzenie, że stanowią prawdziwe i pełne chrześcijaństwo, a reszta to substytut. Zresztą, jedną z tendencji języka religijnego (jako rodzaju języka) jest wysuwane roszczenie do posiadania prawdy, czasami wręcz poczucie wyłączności. I tak trochę tego poczucia wyższości mocniej czy słabiej artykułowanej było w Nowym Życiu. To był skatolicyzowany ruch zielonoświątkowy, do protestanckiej tradycji przebudzeniowej dołożono mariologię, eklezjologię, ale główną sprężyną były charyzmaty i nawrócenie. Już ks. Franciszek Blachnicki wprowadził baptystyczne broszurki w duchu kalwińskiej ortodoksji (np. „O czterech prawdach duchowego” życia do krwiobiegu katolicyzmu i to bez przypisów. Mnie ta sprawa trochę dręczyła, więc napisałem na ten temat pracę magisterską. A potem powierzono mi w ramach religioznawstwa działkę protestancką.

Miał już pan wcześniej jakieś doświadczenia związane z wyznaniami mniejszościowymi?

To było dla mnie nowe. Wówczas dyrektorem instytutu był prof. Jacek Majchrowski, obecny prezydent Krakowa, który wysłał mnie w 1984 roku na semestr do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jeździłem trzy dni w tygodniu, studiowałem razem ze studentami różnych wyznań, dużo czytałem i bardzo ciepło wspominam ten pobyt. Zajmowałem się głównie protestantyzmem, ale pomyślałem, że jedyny Instytutu Religioznawstwa w Polsce powinien mieć informacje o innych wyznaniach religijnych w Polsce. Tak narodziła się druga moja specjalność – dokumentacja życia religijnego różnych grup i nurtów religijnych w przeszłości i współcześnie w Polsce. W 1995 roku powstała Pracownia Dokumentacji Wyznań Religijnych. Mogę z dumą powiedzieć, że nawet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie miało takich zbiorów, gdyż nieocenione wsparcie studentów pozwalało stworzyć bardzo interesujący zbiór dokumentów. Wyznania wiary, statuty, opisy nabożeństw, także grup działających w oparciu o konstytucyjne prawo wolności przekonań czyli niezarejestrowanych. Był to czas polowania na sekty, więc obiektywne dane w potoku prasowych i katolickich fantazji miały ogromne znaczenie.

pełny wywiad na stronie luter2017.pl