english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozpoczął się Tydzień Ekumeniczny

Czego chce od nas Bóg?

18.01.2013

Rozpoczął się mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Co roku między 18 a 25 stycznia, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.


Rozpoczął się Tydzień Ekumeniczny

W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.
 
Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Materiały na 2013 rok opracowała grupa chrześcijan z Indii. Słowo przewodnie Tygodnia Modlitwy 2013 pochodzi księgi proroka Micheasza 6,6-8 i zostało zawarte w pytaniu: Czego chce od nas Bóg?
 
Od 1966 r. materiały Tygodnia przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

 

Informacje o nabożeństwach, materiały: PRE

 

BIK