english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozpoczyna się CZAS PASYJNY

Dniem Pokuty i Modlitwy (Środa Popielcowa) rozpoczyna się Czas Pasyjny zwany Wielkim Postem

14.02.2018

To okres, w którym Kościół rozmyśla nad cierpieniem, męką i śmiercią Pana Jezusa.


Rozpoczyna się CZAS PASYJNY

To czas wewnętrznego wyciszenia, duchowej refleksji, odsunięcia od siebie absorbujących spraw zewnętrznych. Jest to też czas pokuty, rozumianej jako upamiętanie, powrót do Boga i Jego Słowa, do społeczności Kościoła -  poprzez spowiedź i sakrament Komunii Świętej.

Pasyjna refleksja wiedzie poprzez świadomość własnej grzeszności, do odnalezienia Bożej łaski i przyjęcia odkupienia, które stało się faktem na krzyżu Golgoty. To jest poselstwo krzyża, które będzie postawione w centrum ewangelizacji, nauczania, świadectwa i duszpasterstwa.

Choć Czas Pasyjny zwany jest też czasem Wielkiego Postu, w praktyce ewangelickiej niekoniecznie związany jest z tradycyjnie rozumianym postem. Pojawia się on często w Wielki Piątek, ale praktyka postu, rozumiana jako wstrzymywanie się na pewien czas od określonych potraw lub napojów nie należy do kanonu ewangelickiej duchowości.

Post w Kościele ewangelickim ma przede wszystkim wymiar etycznej postawy wobec drugiego człowieka; właśnie czas pasyjny, poprzez skupienie, modlitwę i koncentrację na Słowie Bożym, ma umożliwić wierzącym weryfikację postaw, naprawę wyrządzonych innym szkód, wejrzenie w siebie, podjęcie zobowiązania życia na co dzień według wskazań Ewangelii.

Czas Pasyjny będzie trwać przez 40 dni (nie licząc niedziel) aż do Wielkiego Tygodnia włącznie.

Kościół zachęca do akcji „7 tygodni bez...”, która pomaga w krytycznym spojrzeniu na życie. Warto świadomie przeżyć czas pasyjny. Warto skorzystać z tego, że będziemy zachęceni do zwolnienia  tempa, odsunięcia się od spraw nieistotnych. Warto zastanowić nad życiem, jego wartościami i sensem cierpienia, które jest jego nieodłączną częścią, ale przede wszystkim nad znaczeniem ofiary Chrystusa na krzyżu poniesionej za każdego człowieka, niezależnie od tego kim jest.

Diakonia Polska prowadzi ekumeniczną akcję charytatywną „Skarbonka diakonijna”. Zachęca ona do refleksji nad znaczeniem postu oraz ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Fundusze zebrane podczas akcji zostaną przekazane na projekty na rzecz osób potrzebujących. Hasło akcji w roku 2018: „Dar juniora dla seniora”. Akcja jest prowadzona wspólnie z Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.