english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozpoczyna się ekumeniczny tydzień

Odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

15.01.2018

15 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja prasowa z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zorganizowana przez Komisję Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną. 


Rozpoczyna się ekumeniczny tydzień

W konferencji wzięli udział: bp Krzysztof Nitkiewicz – Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu, Biskup Sandomierski; bp Jerzy Samiec – Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; w imieniu abpa Abla, Wiceprezesa Polskiej Rady Ekumenicznej – ks. Doroteusz Sawicki, Prawosławna Warszawska Katedra Metropolitalna pw. św. Marii Magdaleny; ks. Grzegorz Giemza, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu. Spotkanie odbyło się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. 

Podczas spotkania prelegenci przypomnieli o roli Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w ruchu ekumenicznym. Bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan łączy wszystkie Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie w naszej ojczyźnie. W pierwszej kolejności podziękował bp. Jerzemu Samcowi, jako zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP za zaproszenie do wspólnego świętowania jubileuszu 500 lat Reformacji. Bp Nitkiewicz dodał, że było to „zaproszenie do wspólnego stołu, stołu braterstwa. Oczywiście nie jest to stół eucharystyczny, ale już siedzimy przy jednym stole. Przy tym stole jest też Pismo Święte, które Reformacja w sposób bardzo mocny akcentowała”. Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu wyraził oczekiwanie, że ten „rytm ekumeniczny będzie nabierał rozpędu, nie nastąpi spowolnienie, albo nikt nie włączy biegu wstecznego”. Dodał, że zdarzają się sytuacje czy też wypowiedzi osób z życia publicznego, które sprawiają kłopoty w drodze, ale ważne jest, aby ta relacja między Kościołami była jak najlepsza. Mottem przewodnim swojej wypowiedzi bp Nitkiewicz uczynił fragment z Gaudium et Spes (Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym ogłoszonej przez papieża Pawła VI 7 grudnia 1965) na temat relacji między Kościołami: „Silniejsze jest bowiem to, co wiernych łączy, niż to, co dzieli: niech w rzeczach koniecznych będzie jedność, w wątpliwych wolność, a we wszystkich miłość”. Wspomniał też, że „jedność nie jest celem samym w sobie, ona jest darem Boga, darem Duch Świętego, o który się modlimy, ale ta jedność powinna w różnych formach towarzyszyć naszej wspólnej wędrówce”. Temat tygodnia: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” pozwala dostrzec boską interwencję, która rozprasza mroki zła, która zrywa kajdany niewoli i, jak zauważył bp Nitkiewicz, doskonale wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyraził nadzieję, że będziemy mogli w Polsce tę niepodległość świętować wspólnie, że zostaną przewidziane formy ekumenicznego świętowania. To stulecie dotyczy bowiem wszystkich bez względu na wyznanie, poglądy, a nawet obywatelstwo, bo świętować będą też ci którzy żyją w Polsce, ale nie są jej obywatelami. Bp Nitkiewicz zapowiedział, że planowane jest wspólne nabożeństwo ekumeniczne 10 listopada 2018 r oraz przesłanie Kościołów zrzeszonych w PRE i Kościoła rzymskokatolickiego dotyczące wspólnego świętowania.

Bp Jerzy Samiec podziękował bp Nitkiewiczowi za udział w różnych uroczystościach związanych z jubileuszem 500 lat Reformacji. Przypomniał, że w związku z tym jubileuszem powstało kilka istotnych dokumentów pomiędzy Kościołami luterańskimi a Kościołem rzymskokatolickim m.in. ten najważniejszy tj. „Od konfliktu do komunii”, który podsumowuje wszystko co wydarzyło się w ciągu pięćdziesięciu lat dialogu między Kościołami. Dokument zwrócił uwagę na to, że w ekumenizmie powinniśmy się koncentrować na tym co nas łączy, a nie na tym co nas dzieli. Pozwolił również rzetelnie spojrzeć na historię szesnastowieczną czasów Reformacji oraz wspólne jej odczytanie. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej stwierdził, że „obecnie znajdujemy się w bardzo ciekawym momencie dziejów ekumenizmu”. Z jednej strony patrząc na dokumenty i relacje pomiędzy zwierzchnościami poszczególnych Kościołów można zauważyć, że podejmują one szereg zagadnień i mówią też o wspólnym działaniu. Z drugiej strony pojawiają się też reakcje antyekumeniczne, które czasami sięgają do wieku szesnastego i zmyślonych faktów, które dziś nazwalibyśmy fake newsami. Mówiąc o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan bp Samiec zauważył, że biorą w nich udział osoby, które są doświadczone życiowo, są mądre, ale też wykazują się odwagą: „Aby móc właściwie podchodzić do partnera z innego Kościoła trzeba wykazać się właśnie odwagą, którą buduje się na znajomości samego siebie. Tożsamość, wiedza o tym, kim jestem, w co wierzę, w jaki sposób wierzę, a także zrozumienie tego w co i w jaki sposób wierzy nasz partner z innego Kościoła”. Prezes PRE nawiązał do słów bp. Nitkiewicza i powtórzył, że „relacje muszą być zbudowane na miłości, ta musi nas wszystkich ogarniać, o ile chcemy nazywać się uczniami Jezusa Chrystusa”. W kontekście obchodów 100-lecia niepodległości bp Samiec podkreślił, że w walkę o niepodległość włączali się wszyscy Polacy, niezależnie od swojej wiary, przynależności wyznaniowej czy też religijnej, dlatego wszyscy razem chcemy też świętować. 

Ks. Doroteusz Sawicki powiedział, że „ekumenizm to wyzwanie dla nas wszystkich, niezależnie od czasów w jakich się żyje, a każdy nowy rok przynosi nowe problemy i nowe zadania”. Ks. Sawicki odwołując się do obchodów 100-lecia niepodległości zaznaczył, że „ekumenizm to jedność w różnorodności, ale Polska to też jedność w różnorodności niezależnie od narodowości, poglądów, przekonań politycznych, aspiracji społecznych. Jedność w różnorodności 38 mln Polaków”. Ks. Sawicki podkreślił, że jeśli współcześnie nie znajdziemy drogi powrotu do Boga i drogi do zbliżenia do drugiego człowieka to Bóg i tak zainterweniuje, tylko będzie to bardziej bolesne. Ekumenizm jest więc powrotem do Boga i człowieka, ale jednocześnie drogą do szczęścia, żeby było nam dobrze. Ks. Sawicki zwrócił uwagę, że ekumenizm można praktykować na różne sposoby, wykonując drobne kroki np. odwiedzając kościół innego wyznania na tej samej ulicy, rozmawiając z sąsiadem innego wyznania, wspólnie pomagając, zbierając fundusze w ramach akcji takich jak Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. We wszystkich działaniach należy też pamiętać o modlitwie, od niej rozpoczyna się każdy rok, bo bez Boga sobie nie poradzimy, zrobimy wiele, ale nie będziemy w stanie przywrócić pierwotnej jedności. Ks. Doroteusz Sawicki w imieniu abp Abla zaprosił na nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018, które odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, o godz. 18: 00 w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach. Kazanie wygłosi bp Krzysztof Nitkiewicz z Kościoła Rzymskokatolickiego, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Grzegorz Giemza nawiązując do przedmówców powiedział, że ekumenia to modlitwa, ale przede wszystkim działanie. Przypomniał apel w sprawie uchodźców wystosowany w 2016 r. przez Komisję Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną. Polska Rada Ekumeniczna rozpoczęła właśnie praktyczne działania związane z tym apelem czyli projekt „Ekumeniczny Punkt Konsultacyjny ds. migracji Gościnny Kościół”. Jego celem jest zachęcenie parafian do tego, by angażowali się w pomoc uchodźcom i migrantom, a także przygotowanie osób do pracy z ludźmi pochodzącymi z innego regionu, kultury, mówią innym językiem i mają inne zwyczaje, aby nauczyły się z nimi rozmawiać i być na nich otwartymi. Dzięki takim projektom jak Gościnny Kościół czy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można pokazać konkretne wspólne działania ekumeniczne.

Ks. Sławomir Pawłowski przekazał informacje dotyczące tygodnia oraz tematu. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma 110 lat, od 50 lat materiały są przygotowywane wspólnie przez Światową Radę Kościołów oraz Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Od ponad 40 lat materiały wyjściowe przygotowują chrześcijanie z jednego z krajów, w tym roku materiały przygotowali chrześcijanie z Karaibów. „Karaiby były regionem, który bardzo doświadczył niewolnictwa, a także przez długi czas, także dzisiaj, wyzysku ekonomicznego. Stąd idea wyzwolenia, z różnego rodzaju ucisków, najpierw duchowego, moralnego ale także ekonomicznego, leży w sercu tych chrześcijan. W Polsce natomiast hasło przewodnie szczególnie mocno może zabrzmieć w roku jubileuszu odzyskania niepodległości”. 

Na koniec konferencji bp Nitkiewicz, bp Samiec oraz ks. Sawicki zapalili trzy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (świecę Caritas, Diakonii Polskiej i Eleosu). Bp Nitkiewicz przypomniał, że te świece są także znakiem ekumenizmu. Dodał, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to takie zwierciadło, w którym możemy się przeglądać, żeby zobaczyć czego nam brakuje, czego jeszcze nie mamy, a możemy mieć, gdy będziemy w jedności z innymi. Ten gest zapalenia może więc być znakiem wzajemnego uzupełniania się i tej pełni w Chrystusie na wzór Trójcy Świętej.
___________________________________
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już ponad stuletnią tradycję. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się, by wspólnie przeżywać nabożeństwa i modlitwy, by wzajemnie się poznawać. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. 
 
więcej o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej