english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

ŚDM 2014 w Cieszynie

Modlitewnie o Egipcie

15.03.2014

W pierwszy piątek marca, 7.3.2014 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy. Przygotowane przez diakon Joannę Sikorę, skupiło uwagę słuchaczy dzięki  aktywnemu udziałowi  w uroczystości młodzieży i młodych kobiet.


ŚDM 2014 w Cieszynie

Liturgia zaproponowana w 2014 r. przez chrześcijanki z Egiptu, o charakterze pokutno-pochwalnym, z pasją przeczytana została przez panie: Oliwię Madzię, Beatę Macurę, Grażynę Mrowiec i Halinę Stoszek; natomiast scena rozmowy Samarytanki z Panem Jezusem,  przed ołtarzem i scenografią przybliżającą to szczególne miejsce w Sychar, została odegrana przez uczniów i studentkę ChAT: Monikę Macurę, Maksymiliana Gadowskiego i Wiktorię Matloch. Słowo Boże czytały: s.Daniela Makulska ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Cieszynie, s. Wanda Wieczorek z Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie, kazanie wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.  

Chór kościelny pod batutą dk. Joanny Sikory zadbał o muzyczne tło, łącznie z refrenami  zaśpiewanymi w języku arabskim.  Kolektę zebraną podczas nabożeństwa przeznaczono na lokalne potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (Cieszyn, ul. Mała Łąka 17a).

 

Po nabożeństwie, w sali parafialnej w "Pajcie", liczne grono zainteresowanych miało okazję dowiedzieć się od pracownicy POWdODP, Ilony Boruty,  o potrzebach i działalności ośrodka oraz uczestniczyć w multimedialnej prelekcji  ks. Tomasza Bujoka na temat Egiptu i podróży na Górę Synaj. Spotkanie zakończyło się degustacją egipskich specjałów.

     

abk