english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sesja o ks. Jerzym Trzanowskim

Historia słowiańskiego Lutra

28.09.2013

W sobotę, 21 września, w Sali „Parnassos” Biblioteki Śląskiej, odbyła się sesja popularnonaukowa wpisana w Rok Reformatorów, a poświęcona księdzu Jerzemu Trzanowskiemu – słowiańskiemu Lutrowi. 


Sesja o ks. Jerzym Trzanowskim

Sesję rozpoczął dyrektor Biblioteki prof. dr hab. Jan Malicki, który stwierdził, że jest zafascynowany postacią księdza Jerzego Trzanowskiego i ze studentami polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w latach poprzednich badał jego twórczość.

 

Referat wprowadzający przedstawił ks. bp Tadeusz Szurman omawiając życie słowiańskiego Lutra na tle historyczno-społecznych czasów kontrreformacji. Biskup w swoim wystąpieniu ukazał ks. J. Trzanowskiehgo jako Reformatora trzech narodów w czasie wojny i pokoju w Europie XVI wieku, nakreślił sytuację historyczno-społeczną w czasach działalności księdza Trzanowskiego i omówił jego działalność pisarską jako odbicie czasów kontrreformacji.

 

Kolejnym mówcą był ks. Marek Říčan z Czeskiego Cieszyna, który przedstawił referat pt. „Z teologii phiali odoramentorum ks. Jerzego Trzanowskiego: biblijność, chrystologia, język metaforyczny. Centrum biblijności w modlitewniku Trzanowskiego przedstawił ks. Marek Říčan jako nawiązanie do Chrystusa, do podobieństw, do Psalmów. Zaś chrystologię w modlitwach przedstawił jako człowieczeństwo samego Chrystusa, imię Boże utożsamił z ranami Chrystusa. Trzanowski w swoich modlitwach naturalistycznie opisywał ukrzyżowanie Chrystusa, połączone z przesłaniem teologicznym. Ks. Marek Říčan  w modlitewniku ks. Trzanowskiego znalazł 60 niepowtarzających się analogii oraz 20 alegorii. W podsumowaniu swojego wystąpienia Marek Říčan stwierdził, że modlitwy Trzanowskiego kształtowały wierzących nie tylko w Europie ale i na całym świecie.

 

Ostatnia prelegentką była prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk, która dokonała przeglądu opracowań na temat ks. Jerzego Trzanowskiego w ostatnich latach w europejskich publikacjach. Najnowsze badania dotyczące jego twórczości znalazła w pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Wiedeńskim.

 

Referaty były przedzielane pieśniami ks. Jerzego Trzanowskiego w wykonaniu zespołu Cithara sanctorum z Poznania. Wszystkie pieśni zaśpiewane przez zespół pochodziły z aktualnie obowiązującego śpiewnika kościelnego. Utwory były wykonane na instrumentach z epoki. Sesje prowadził ks. radca Henryk Reske, a podsumował wystąpienia ks. Marcin Brzóska,  przewodniczący Komitetu organizacyjnego Dekady Reformacji.