english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Śląskie Szmaragdy 2012

Święto Reformacji w Katowicach

31.10.2012
Kapituła Nagrody „Śląski Szmaragd” w imieniu Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia „Śląskiego Szmaragdu 2012”, która odbędzie się w czasie nabożeństwa reformacyjnego w środę, 31 października 2012 r. o godz. 17.00 w katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Śląskie Szmaragdy 2012

W 2012 roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymają: Redaktor Tadeusz Kijonka i prof. dr hab. Daniel Kadłubiec.
 
„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem.
 
Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół „diaspory”, pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi.
 
Dotychczas „Śląskim Szmaragdem” zostali uhonorowani: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, JE Arcybiskup Damian Zimoń, JE Arcybiskup Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Jan Malicki, kompozytor Ryszard Gabryś, sportowiec Adam Małysz, prof. dr hab. Dorota Simonides z Opola, Marszałek Senatu Marcin Tyrna, Kazimierz Kutz, prof. dr hab. Jan Herma.