english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Śląskie Szmaragdy 2012 rozdane

Uroczystość w czasie nabożeństwa reformacyjnego

31.10.2012

Po raz dziewiąty Rada Diecezjalna Diecezji Katowickiej przyznała Nagrodę „Śląski Szmaragd”. Laureatami nagrody zostali redaktor Tadeusz Kijonka i prof. dr hab. Daniel Kadłubiec. Uroczystość wręczenia „Śląskiego Szmaragdu 2012” odbyła się w czasie nabożeństwa reformacyjnego w kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.


Śląskie Szmaragdy 2012 rozdane

Statuetki nagrody wręczali bp Tadeusz Szurman oraz kurator diecezjalny Artur Steinert.

Nabożeństwo miało charakter ekumeniczny i międzynarodowy. Kazanie wygłosił bp Jan Wacławek, zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. W liturgii udział wzięli m.in.: ks. Adam Malina, ks. Andrzej Malicki (met.), ks. Adam Stelmach (polskokat.), ks. Bartosz Cieślar, a modlitwę powszechną w imieniu zgromadzonych zmówiali również: ks. dr Andrzej Suchoń (rzymskokat.), ks. Jerzy Rogaczewski (bapt.). Końcowego błogosławieństwa udzielił bp Tadeusz Szurman, któremu towarzyszyli abp Damian Zimoń, bp Jan Wacławek i inni duchowni.

 

Oprócz tegorocznych laureatów, gości z kraju i Zaolzia, parafian z Katowic i okolicy, w nabożeństwie uczestniczyli wyróżnieni w poprzednich latach - abp Damian Zimoń, prof. Jerzy Buzek, prof. Grażyna Szewczych, prof. Ewa Chojecka, senator Marcin Tyrna oraz przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem miasta Katowice, Piotrem Uszokiem.. 

 

Po nabożeśntwie odbyło się jeszcze spotkanie z laureatami na katowickiej plebani, gdzie laureaci i zaproszeni goście dzieli się swoimi refleksjami.

 

„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem.
  
Dotychczas „Śląskim Szmaragdem” zostali uhonorowani: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, arcybiskup Damian Zimoń, arcybiskup Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Jan Malicki, kompozytor Ryszard Gabryś, sportowiec Adam Małysz, prof. dr hab. Dorota Simonides z Opola, Marszałek Senatu Marcin Tyrna, Kazimierz Kutz, prof. dr hab. Jan Herma.
 
Czytaj również: Laudacje i sylwetki tegorocznych laureatów