english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Śląskie Szmaragdy 2015

W Święto Reformacji w Katowicach

31.10.2015

W Święto Reformacji w kościele ewangelickim Zmartwychwstania Pańskiego rozdano kolejne "Śląskie Szmaragdy". Otrzymali je bp Paweł Anweiler i prof. Marian Zembala.


Śląskie Szmaragdy 2015

„Śląski Szmaragd” jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem. Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół „diaspory”, pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi.

 

Tegoroczne nagrody zostały rozdane podczas świątecznego nabożeństwa, które od lat w Katowicach ma ekumeniczny charakter. Oprócz gospodarzy brali w nim udział duchowni i wierni z wielu Kościołów chrześcijańskich Śląska i Zagłębia. Podczas nabożeństwa, prowadzonego przez bp. Mariana Niemca, kazanie wygłosił bp Paweł Anweiler. W swoim zwiastowaniu skupił się na postaci Dobrego Pasterza. Wśród uczestników nabożeństwa byli także wcześniejsi laureaci "Śląskiego Szmaragdu" oraz przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i miejskiego. 

 

Bp P. Anweiler, świąteczny kaznodzieja został pierwszym tegorocznym laureatem "Śląskiego Szmaragdu". W laudacji, odczytanej przez kuratora diecezjalnego, Artura Steinerta, można było usłyszeć następująca słowa:

 

Urodzony w Kaliszu ks. bp Paweł Anweiler, rozpoczynał służbę w Kościele w parafiach w Kaliszu, Kępnie oraz w Częstochowie. Od 1991 r. jest proboszczem parafii w Bielsku, a od 9 lutego 1992 r. biskupem diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej. Trudno wyliczyć wszystkie gremia kościelne, w których zasiadał i zasiada bp Paweł Anweiler (...).

Jego ofiarna służba na rzecz mieszkańców Śląska, zaangażowanie społeczne na rzecz drugiego człowieka, niestrudzona aktywność ekumeniczna zaowocowała wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Postawa życiowa bpa Pawła Anweilera, szeroka działalność ekumeniczna, charytatywna, na polu kultury i sztuki sprawia, że uważany jest za wiernego i dobrego syna Ziemi Śląskiej. Jako dobry duszpasterz i przewodnik duchowy funkcję biskupa diecezjalnego pełni trzecią kadencję. Swoje przeżycia i doświadczenia, nie tylko duchowe przelewa na papier w formie poezji. Jest autorem kilku tomów wierszy (...).


Kapituła nagrody przyznała „Śląski Szmaragd 2015” za wieloletnią służbę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i Diecezji Cieszyńskiej, a przede wszystkim za szerzenie i potwierdzanie osobistym życiem w wierze otwartości na drugiego człowieka, tolerancji i akceptacji ekumenicznej, zaangażowanie w każdą sprawę służącą poprawie jakości życia na Śląsku.
 

Dziękując za wyróżnienie, bp Paweł Anweiler powiedział:

 

„Osadzisz na nim zestaw z drogich kamieni w czterech rzędach: pierwszy rząd to rubin, topaz i szmaragd” (2 Mż 28,17).

Wasze Ekscelencje! Wysoka Kapituło! Drogie Siostry i Mili Bracia!
Szmaragd, jak czytamy, był częścią szat kapłańskich w Izraelu. Możliwe, że miał pobudzać do patrzenia ku wiecznemu Bogu i ku jego niebiańskiej krainie.
W szmaragdzie jego zbiór różnych jednostek mineralnych sprawia, że porównuje się ten kamień do bujnego, pełnego kwiecia ogrodu. Takim bujnym ogrodem pośród łąk, pól uprawnych, sadów, fabrycznych kominów i kopalń jest nasz węglem bogaty i zielony Śląsk z całą infrastrukturą życia człowieka.


Z wielu opisów szmaragdu wydobywam również te, które są bliskie naszej chrześcijańskiej tradycji, czy religijnej kultury. Jego „wiosenna” szczególna zieleń jest obrazem odradzającego się życia. Ten piękny zielony kamień to, między innymi, chrześcijański symbol wiary i nadziei. Niekiedy szmaragd jest uznawany za symbol łaski i miłosierdzia Bożego. Sam wyznaję, że żyję z łaski i doświadczam Bożego miłosierdzia. Ten „Śląski Szmaragd” będzie mi zawsze o tym przypominać.
Serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi i całej Kapitule tej nagrody za tak wielkie wyróżnienie.
Szczęść Boże!
 

Ks. Dariusz Dawid, proboszcz parafii w Zabrzu, zaprezentował w laudacji postać drugiego laureata - prof. Mariana Zembali, "doktora od serca":

 

Pan Profesor Marian Zembala ur. 11 lutego 1950 r. w Krzepicach, lekarz, kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, radny sejmiku województwa śląskiego, minister zdrowia, Doktor od Serca. Ten ostatni tytuł wskazuje nie tylko na obszar medycznej i naukowej aktywności Pana Profesora, ale przede wszystkim podkreśla, że On sam jest pełen serca; otwartości  i empatii wobec ludzi, niezależnie od tego, czy są Jego pacjentami; obecnymi, byłymi, albo gośćmi prowadzonego przez Niego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, czy też osobami, które spotyka w zupełnie innych okolicznościach. Swoim profesjonalizmem, wiedzą i kompetencjami wpisał się w niezwykły krajobraz śląskiej, pozytywnej energii, która płynie z serc i do serc jest adresowana. Mówiąc „serce” myślimy nie tylko o biologicznym organie w ludzkim ciele, o pompie, która transferuje krew, ale mamy świadomość, że chodzi tutaj o strategiczny węzeł w człowieku i o różne aspekty ludzkiego życia, także o zdolność człowieka do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania (...).

 

Pan Profesor Marian Zembala rozpoznaje i docenia różnorodność kulturową i wyznaniową naszej Śląskiej Ziemi, naszego kraju i całej Europy. Jest człowiekiem niezwykle aktywnym ponad podziałami i zróżnicowaniem światopoglądowym, co ujawnia jego ekumeniczne nastawienie i zaangażowanie dla różnorodności. Pan Profesor to niekwestionowany autorytet o ujmującej skromności, ambasador Śląska w kraju i poza jego granicami, który posiada wielkie i wspaniałe marzenia, ale też konsekwentnie je realizuje. Z działalności Pana Profesora Mariana Zembali, zarówno tej medycznej jak i społecznej, płynie istotne, pragmatyczne i uniwersalne przesłanie dla mieszkańców Śląskiej Ziemi i całego kraju, dla każdego z nas: ceńmy sobie ten wspaniały skarb, jaki mamy, nasze serca i dbajmy o nie!
 

W czasie nabożeństwa śpiewał miejscowy chór Largo Cantabile oraz zespół młodzieżowy.  

 

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów Śląskiego Szmaragdu oraz zaproszonych gości  z przedstawicielami parafii i diecezji.

 

***

 

Dotychczas „Śląskim Szmaragdem” zostali uhonorowani: prof. dr hab. Jerzy Buzek, arcybiskup Damian Zimoń, arcybiskup Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, prof. dr hab. Jan Malicki, kompozytor Ryszard Gabryś, sportowiec Adam Małysz, prof. dr hab. Dorota Simonides z Opola, Marszałek Senatu Marcin Tyrna, Kazimierz Kutz, prof. dr hab. Jan Herma, redaktor Tadeusz Kijonka i prof. dr hab. Daniel Kadłubiec, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. zw. dr hab. Jan Pilarczyk, śp. bp Tadeusz Szurman, Piotr Uszok.

 

zdjęcia: ks. Krzysztof Cienciała, fot. luteranie.pl