english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Śniadanie dla kobiet w Bielsku-Białej

O relacjach i nie tylko...

18.03.2014

W pochmurny poranek, 15 marca 2014 r., na zaproszenie parafii z Białej przybyło do Hotelu Beskidy Park ponad sto pań na kolejne już śniadanie dla kobiet w Bielsku-Białej.


Śniadanie dla kobiet w Bielsku-Białej

Wszystkie panie powitała pastorowa Weronika Mach i zaprosiła do sali restauracyjnej na śniadanie.

 

Jak zawsze śniadaniu towarzyszyła oprawa muzyczna. W tym roku w czas pasyjny wprowadził nas zespół Laudate z Bladnic. W swoich pieśniach zachęcili uczestniczki do chwalenia Boga, śpiewając między innymi: Dzięki Ci, Boże mój za ten krzyż, na którym Jezus cierpiał za mnie.

 

O relacjach, czyli o doświadczaniu życia mówiła w swoim wykładzie Bożena Giemza, zastępca dyrektora ds. wydawniczych Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Słowem przewodnim był werset: „Będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i całej myśli swojej. (…) Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 22,37.39).

 

Emocje są nieodłącznym czynnikiem naszego życia i dlatego trzeba poznać swoje emocje, umieć je wyrażać i wykorzystywać w relacjach z innymi ludźmi. Musimy odkryć relacje między nami a Bogiem oraz nami a inny ludźmi. Bóg przyszedł do każdego, żeby mieć z nim relację: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16).

 

Bóg pomaga nam – przekonywała Bożena Giemza – uwolnić swoje uczucia, zrozumieć i zaakceptować inność drugiego człowieka. Chodzimy różnymi drogami dnia codziennego i naszej wiary, ale zawsze jest z nami Bóg, który mówi: „Królestwa Bożego szukajcie wpierw i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33).

 

Spotkanie zakończono pieśnią Niech ci błogosławi Pan, niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni oblicze Swe nad tobą i niech ci miłościw będzie oraz modlitwą.

 

Wszyscy zostali też zaproszeni na następne śniadanie dla kobiet w przyszłym roku w marcu.

 

eb