english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Solidarność w czasach koronawirusa

07.07.2020

W okresie pasyjnym GEKE/CPCE wystosowało apel o przeprowadzenie zbiórki wielkanocnej w celu pomocy osobom szczególnie zagrożonym pandemią na obrzeżach Europy. 


Solidarność w czasach koronawirusa

Świadomie apel koncentrował się na dwóch projektach - ludzi walczących o przetrwanie w strefie konfliktu w Aleppo oraz uchodźców uwięzionych w niezwykle przetłoczonych obozach na wyspie Lesbos.

Dzięki zebranym funduszom, z pomocą szwajcarskiej Fundacji Guido Fluriego, CPCE zwiększyło pomoc medyczną dla greckiej wyspy Lesbos, zaopatrując szpital Vostanio w Mytilini w sprzęt medyczny, taki jak szafki do sterylizacji, respiratory, w tym jeden dla niemowląt, testy i sprzęt ochronny. Cieszymy się, że darowizny umożliwiły przeprowadzenie wystarczającej liczby testów, a osoby zakażone na wyspie Lesbos zostały szybko zidentyfikowane i poddane leczeniu w izolacji.

CPCE/GEKE za pośrednictwem Gustaw Adolf Werk wsparło z zebranych środków Poliklinikę Bethel w Aleppo, prowadzoną przez Związek Ormiańskiej Wspólnoty Protestanckiej w Syrii. Fundusze zostały wykorzystane na przykład na zakup sprzętu ochronnego, środków czystości i higieny, leków i żywności dla osób przebywających w izolacji, w swoich domach. Konflikt wojenny oznacza, że obecnie prawie nikt nie podróżuje do Syrii, więc kraj ten nie został tak bardzo dotknięty przez pandemię.

Do 5 czerwca 2020 r. zebrano w sumie 93 236 Euro na te dwa projekty. W większości środki pochodziły z "Fondation du Protestantisme" we Francji. Wszelkie fundusze, które zostaną jeszcze zebrane na ten cel do końca października 2020 roku pomogą w pozyskaniu kolejnych środków medycznych dla tych dwóch regionów. To bardzo zachęcające, że w szczególności wiele małych Kościołów odpowiedziało na apel wielkanocny i zebrało na ten cel ofiary. 

W zbiórce uczestniczył Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. W Polsce zebrano: 14 805 zł link

Sekretarz Generalny GEKE dr Mario Fischer w liście podsumowującym zbiórkę napisał: "Cieszymy się, że nasza wspólnota Kościołów wykazuje się duchem solidarności w tych trudnych czasach. W skutek pandemii wiele Kościołów obawia się o swoją sytuację finansową, nie mogąc przewidzieć jeszcze na tym etapie skali trudności. W związku z tym prosimy, abyście pamiętali o swoich partnerskich Kościołach w GEKE/CPCE".