english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie Chrześcijan w Budapeszcie

Sól ziemi

07.07.2016

W dniach 7 do 10 lipca 2016 r. odbędzie się Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej w Budapeszcie.


Spotkanie Chrześcijan w Budapeszcie

W spotkaniu weźmie udział wielu uczestników z Polski. Będą obecni przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
 
Podczas spotkania w Budapeszcie będzie dużo polskich akcentów m.in:
- stoisko Kościoła (zapraszamy!)
- rozważania biblijne prowadzone przez duchownych z Polski (piątek, sobota, Sala Budapeszt)
- koncerty chórów i zespołów z Polski (patrz program)
- dyskusje panelowe (zaznaczone poniżej)
 
PIĄTEK, 8 lipca 
 
16:00–17:15 Ewangelickie życie duchowe, elementy nawiązujące do soli w nabożeństwie ewangelickim  Hala Kolczasta st. 2
Uczestnicy dyskusji na podium:
Biskup Adrian Korczago, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
Dr Károly Hafenscher, Przewodniczący Synodu, Kościół Ewangelicko-Luterański na Węgrzech
 
17:00–18:00   Rodzina w centrum zainteresowania  Sala Wrocław
Uczestnicy:
Sekretarz stanu dr Katalin Novák z węgierskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich
Biskup Ryszard Bogusz, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
Ksiądz Johannes Erlbruch, Niemiecka Parafia Ewangelicko-Luterańska, Budapeszt
Moderator: Gergő Süveges

16:00–17:30 Byłem obcy, a przyjęliście mnie – co mówi Ewangelia, a co jest zapisane w ustawach?  Sala Drezno
Doświadczenia wolontariuszy pomagających uchodźcom. 
Uczestnicy:
Sándor Cserháti (H),
- Balázs Acsai (H),
- Magdalena Netter (PL)

SOBOTA, 9 lipca 
 
11:00–12:30 Forum biskupów II – Wy jesteście solą ziemi   Hala Kolczasta 
Rola Kościołów w społeczeństwie, teologia publiczna.
Uczestnicy:
biskup dr Tamás Fabiny, ELKU
biskup Reinhard Guib, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rumunii
biskup Marek Izdebski, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce
biskup Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
biskup dr Heinrich Bedford-Strohm, Przewod- niczący Rady EKD
Moderatorzy: dr Klára Tarr Cselovszky, kierownik sekcji ELKU, wiceprzewodnicząca GEKE oraz radca Norbert Denecke, VELKD

11:00–12:30 Drogi Reformacji – poszukiwanie śladów - scenki teatralne
Wśród reformatorów z różnych krajów Europy Środkowej oraz Wschodniej pojawi się postać królewny Anny Wazówny

14.00-15.30  Co zrobić z emigrantami?  Hala Kolczasta
Dyskusja panelowa o migracji i uchodźcach z perspektywy władz naczelnych Kościołów i ekspertów Kościołów europejskich.

Uczestnicy dyskusji:
ks. dr Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej
ks. Barbara Killat, przedstawiciel Ewangelickiego Kościoła Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc do spraw Migracji
ks. Daniel Ženatý, senior synodalny Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich
biskup Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
Moderator: Gergely Prőhle, kurator krajowy Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech, Wice-sekretarz Ministerstwa ds. Zasobów Ludzkich

14:00–15:30 Chrześcijanie potrafią się spierać inaczej  Sala: Wrocław
Trenerzy warsztatów:
dr Joanna Koleff-Pracka, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce
Klaudia Kuchenbauer, Bawarski Kościół Ewangelicko-Luterański

Podczas warsztatów odbędzie się krótka prezentacja wsparcia, na jakie mogą liczyć ludzie należący do Bawarskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, gdy chcą rozwiązywać swoje konflikty w inny sposób.Formuła zajęć: ćwiczenia z dyskusją
 
Szczegółowe informacje można odnaleźć w programie.

Program spotkania w pdf