english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie kuratorów z Diecezji Warszawskiej

O funkcjonowaniu parafii i diecezji w Ozorkowie

27.01.2014

W sobotę, 18 stycznia 2014 r. w Ozorkowie spotkali się kuratorzy parafii Diecezji Warszawskiej. W spotkaniu  uczestniczyli także zainteresowani jego tematyką członkowie rad parafialnych.


Spotkanie kuratorów z Diecezji Warszawskiej

Konieczność zorganizowania takiego spotkania  kuratorzy zgłaszali od dłuższego czasu. Wśród powodów wskazywano przede wszystkim potrzebę współpracy na rzecz budowania więzi pomiędzy parafiami diecezji, możliwość podzielenia się doświadczeniami oraz porozmawiania o problemach - często wspólnych dla większości  parafii. Ponadto mówiono o konieczności pogłębienia znajomości  prawa kościelnego w zakresie dotyczącym parafii. 

Zebranych powitali gospodarze parafii ozorkowskiej: ks. radca Marcin Undas, proboszcz parafii oraz Waldemar Andrzejczak, jej kurator. Na wstępie kurator odczytał  hasło dnia, po czym proboszcz parafii w oparciu o Psalm 73 rozważył Słowo Boże.

Bp Jan Cieślar odczytał i przekazał na ręce kuratora diecezjalnego przesłanie skierowane do uczestników, w którym wyraził radość ze zorganizowania spotkania, podkreślił  jego znaczenie oraz życzył, aby przyniosło dobre owoce. Ponadto każdy z uczestników otrzymał z rąk Biskupa Nowy Testament i Psalmy.

Smutną wiadomością była informacja o śmierci pochodzącego z Diecezji Warszawskiej - i tu ostatnio zamieszkałego - ks. Roberta Penczka.  Ks. Biskup w modlitwie polecił Bogu zmarłego duchownego oraz prosił o błogosławieństwo dla odbywającego się spotkania.

Każdy z uczestników otrzymał egzemplarza Regulaminu Parafialnego, po czym kurator diecezjalny Karol Werner omówił jego treść. Zebrani na bieżąco zadawali pytania i dzielili się spostrzeżeniami wynikającymi z praktyki działania parafii w świetle obowiązujących przepisów. Potrzeba rozmowy i wyjaśnień związanych  z poruszanymi zagadnieniami spowodowała, iż mimo wybiórczego omawiania  egulaminu, dwukrotnie przesuwano porę posiłku.

Po obiedzie gospodarze zaprosili na krótkie zwiedzanie kościoła. Wybudowany przed ponad 170 laty w stylu klasycystycznym Kościół Dwunastu Apostołów wraz ze świeżo odnowioną, wolnostojącą dzwonnicą wzbudza podziw, a stan w jakim jest utrzymany dobrze świadczy o ozorkowskich ewangelikach.

Popołudniową część spotkania wypełniły sprawy poruszane przez uczestników spotkania.

Kurator parafii lubelskiej zaproponował podjęcie wysiłku diecezjalnego dla opracowania i wydrukowania na potrzeby wszystkich parafii diecezji, informacji przeznaczonej dla osób zainteresowanych naszym Kościołem. Celowość takiego działania poparł przykładem stale zwiększającej się liczby członków parafii w Lublinie - głównie w oparciu o osoby przychodzące „z zewnątrz”. 

Istotnym zagadnieniem poruszonym w kilku wypowiedziach była właściwa współpraca pomiędzy proboszczem parafii, a kuratorem i  radą parafialną. Wskazywano na fakt,  że rada parafialna powinna być rzeczywistym wsparciem dla proboszcza w duchowym budowaniu parafii. Z drugiej strony proboszcz parafii winien przestrzegać zasady pełnego dostępu do dokumentów, przysługującemu radnym w ramach sprawowanego zarządu parafii. 

Zwrócono również uwagę na konieczność starannego traktowania, znajdujących się w posiadaniu parafii, przedmiotów mających wartość historyczną czy wręcz zabytkową.

Wskazano na celowość stworzenia możliwości odprawienia nabożeństwa czytanego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Właściwe jest, aby w każdej parafii znajdowała się postylla.

Uczestnicy spotkania uznali, że było ono potrzebne, czego dowodem fakt, że przeciągnęło się do godzin wieczornych. Ustalono, iż następne, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się przed wakacjami i będzie obejmowało rady parafialne w pełnym składzie.

Wdzięczni Najwyższemu za gospodarzy, których gościnności nie sposób przecenić, a przede wszystkim za możliwość spotkania, jego  uczestnicy rozjechali się do swoich parafii.

  

K.W.