english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie rad diecezjalnych i Konsystorza

Rozmowy o Kościele

24.06.2013

Z inicjatywy bp. Jerzego Samca odbyło się dwudniowe spotkanie Rad Diecezjalnych i Konsystorza. Było to pierwsze tego rodzaju zgromadzenie w historii Kościoła Ewangelickiego w Polsce.


Spotkanie rad diecezjalnych i Konsystorza

Na spotkanie w warszawskim Centrum Luterańskim w dniach 14 i 15 czerwca br., przybyli zwierzchnicy i kuratorzy diecezjalni, członkowie Konsystorza oraz większość radców diecezji. Dla części uczestników była to pierwsza możliwość poznania osób pełniących funkcję w Radach Diecezjalnych i Konsystorzu.

 

Celem zaproszenia gremiów kierowniczych Kościoła i Diecezji na spotkanie była potrzeba wymiany opinii i poglądów dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy Radami Diecezjalnymi i Konsystorzem Kościoła. Uczestnicy mieli możliwość pracy w grupach nad zagadnieniami komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

 

Gościem i prowadzącym sesje był ks. Helmut Weiss - nauczyciel superwizji Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Pastoralnej (DGfP) i prezes Międzykulturowego Stowarzyszenia Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC).

 

Spotkanie było także okazją do mniej formalnych kontaktów i rozmów.

 

BIK