english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie Rady GEKE

Warszawskie Spotkanie Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie

23.02.2018

W dniach 22-25 lutego odbywa się w Warszawie spotkanie Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie  (GEKE). Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP reprezentuje ks. Marcin Brzóska, który jest zastępcą członka Rady GEKE.


Spotkanie Rady GEKE

W drugim dniu obrad odbyły się wybory Sekretarza Generalnego GEKE. Został nim ks. dr Mario Fischer z  Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau.

Podczas spotkania w Warszawie zostaną podsumowane dotychczasowe działania Rady oraz przygotowany raport z prac Rady w związku z Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się w dniach 13-18 września 2018 r. w Bazylei (Szwajcarii). Ponadto Rada przedstawi propozycje dotyczące planowanych projektów na kolejne lata (od 2019 r.). 
 
Wyniki prac są zwykle przedstawiane w formie dokumentów studyjnych, jak chociażby materiały na temat rozumienia wspólnoty Kościołów. Część prac odbywa się regionalnie. Na przykład zagadnienia związane z edukacją („Edukacja dla przyszłości“) podjęła Grupa Regionalna Europy Południowo-Wschodniej. Ważnym tematem w pracach GEKE jest też kwestia różnorodności religijnej w Europie. Podczas spotkania będą omawiane wyniki konsultacji z Papieską Radą do spraw Jedności Chrześcijan. Równocześnie trwają prace Rady nad projektem nowego statutu i regulaminu GEKE.

W czasie pobytu w Warszawie członkowie Rady spotkają się z przedstawicielami lokalnych Kościołów. W niedzielę zostało zaplanowane nabożeństwo w kościele ewangelicko-reformowanym o godz. 10.30, podczas którego kazanie wygłosi ks. nadradca Barbara Rudolph z Kościoła Ewangelickiego Nadrenii.
 

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie zrzesza 94 europejskie Kościoły protestanckie. Została założona 1 października 1974 roku w związku z podpisaniem tzw. Konkordii Leuenberskiej, dokumentu ekumenicznego umożliwiającego wspólnotę ołtarza i ambony. Do 2003 r. istniała pod nazwą „Leuenberska Wspólnota Kościołów”. 
Skupia Kościoły luterańskie, reformowane, waldensów i ewangelicko-unijne, które podpisały Konkordię oraz siedem Kościołów metodystycznych, będących członkami na drodze odrębnego porozumienia. Do wspólnoty należy też pięć Kościołów południowoamerykańskich, założonych przez imigrantów z Europy.

Biuro organizacji znajduje się w Wiedniu. O zasadniczych działaniach Wspólnoty decyduje Walne Zgromadzenie, które odbywa się co 6 lat. Pomiędzy zgromadzeniami pracami GEKE kieruje Rada złożona z 13 członków (oraz 13 zastępców). Sekretarzem generalnym jest ks. dr Mario Fischer, Prezydentem ks. Gottfried Locher.

zdj. http://www.leuenberg.net