english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie ŚFL w Szwecji

Europejskie przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego w Namibii

03.02.2017

W ramach przygotowań do 12. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Namibii odbyło się w dniach 31 stycznia – 3 lutego 2017 r. w Höör (Szwecja) spotkanie delegatów i doradców z Kościołów członkowskich trzech europejskich regionów ŚFL.


Spotkanie ŚFL w Szwecji

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali jako delegaci bp Jerzy Samiec oraz koordynator ds. kontaktów zagranicznych Anna Wrzesińska. Obecna była również koordynator biura „Kobiety w Kościele i społeczeństwie” (WICAS) Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska oraz Sekretarz na Europę ks. dr Ireneusz Lukas

Podczas spotkania przedstawiono dokumenty przygotowane przez Federację w związku ze zgromadzeniem w Namibii, dotyczące między innymi diakonii, Kościoła w przestrzeni publicznej i rozumienia wspólnoty. W grupach dyskusyjnych skupiono się na temacie 12. zgromadzenia „Wyzwoleni przez Bożą łaskę. Rozmawiano na temat publikacji: Zbawienie – nie na sprzedaż, Ludzie – nie na sprzedaż, Stworzenie – nie na sprzedaż. W rozmowach zwrócono uwagę, że Chrystus odkupił cały świat, nie tylko ludzi, Ziemia, na której żyjemy należy do Boga, a my jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie. Podkreślono, że zbawienie nie jest towarem na sprzedaż, nie można go uzyskać dzięki własnym zasługom, bo otrzymaliśmy je za darmo, z łaski.

Swoje prezentacje w Szwecji miała młodzież (Young Reformers) oraz biuro WICAS. Młodzież koncentrowała się na tematach związanych z hasłem: „Nie na sprzedaż”, opowiadając o kampanii i swoim zaangażowaniu na rzecz ochrony stworzenia. Przedstawicielki WICAS zapoznały zebranych z działaniami kobiet w trzech regionach europejskich, które skoncentrowane były wokół czterech zagadnień tematycznych: miejsce kobiet w gremiach decyzyjnych i przywódczych, zaangażowanie teologiczne kobiet, dokumentacja „herstorii” oraz realizacja zasad społecznej sprawiedliwości płci w Kościołach członkowskich.

Delegaci mogli zapoznać się także z działaniami diakonijnym ŚFL. Członkowie zespołu ds. Diakonii przedstawili nowy dokument pt. „Towards a Convivial Economy. The contribution of a Re-formed Community Diakonia in Europe”. Dokument podkreśla koncepcję gospodarki opartej na zasadach sprawiedliwości, godności i powołania, dzięki którym możliwe jest zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia.

Sekretarz Generalny ŚFL ks. dr Martin Junge w swoim przesłaniu do zebranych przypomniał, że gdy powstawała Federacja Kościoły luterańskie chciały być czymś więcej niż tylko organizacjami kościelnymi w różnych krajach. Ich przedstawicielom zależało, by wspólnie świadczyć o Bożej miłości, a pierwszym powołaniem ŚFL była służba dla bliźnich.

W kontekście współczesnej sytuacji w Europie dyskutowano także o roli Kościołów. Zauważono, że aktualnie nastąpiła kumulacja różnych sytuacji kryzysowych w Unii Europejskiej: Brexit, napływ uchodźców, deficyt demokracji, populizm, kryzys finansowy, brak wspólnej polityki w sytuacji wojny itp. Mimo to wspólna Europa jest nadal najlepszym rozwiązaniem, gdyż gwarantuje pokój i stabilność, promuje wspólne wartości, kładzie akcent na wolność i demokrację, propaguje prawa człowieka.

Rolą Kościołów we współczesnej Europie jest przezwyciężanie nacjonalizmu i pokonywanie barier, które istnieją między ludźmi. Kościoły mogą odgrywać pozytywną rolę w promowaniu sprawiedliwości i budowanie mostów między różnymi grupami religijnymi i etnicznymi. O zadaniach Kościołów podczas uroczystego nabożeństwa w kościele w Höör w swoim kazaniu mówiła abp Antje Jackelén, Prymas Szwecji. Podkreśliła, że jako współcześni uczniowie Chrystusa stajemy przed Bogiem i chcemy rozpoznać potrzeby ludzi wokół nas. Wyzwoleni przez łaskę Bożą, w jedności z Chrystusem wspólnie działamy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania na świecie. Oznacza to, że także możemy zostać zranieni, szczególnie teraz, gdy wpływ na rzeczywistość europejskich Kościołów mają cztery "P": polaryzacja, populizm, protekcjonizm i post-prawda (słowo roku 2016 wg Słownika Oksfordzkiego - post-prawda oznacza okoliczności, w których obiektywne fakty są mniej wpływowe w kształtowaniu opinii publicznej niż odwołanie do emocji i osobistych przekonań).

Kościoły powinny odpowiedzieć na cztery "P" głosząc Ewangelię o Jezusie Chrystusie, zbliżając ludzi do siebie, patrząc im w oczy, spotykając się z obcym i innym pomimo istniejących granic, wysłuchując swoich opowieści i rozmawiając ze sobą nawet na bardzo niewygodne tematy. Kościoły nie powinny podsycać leku, ale być pozytywną siłą i wychodzić naprzeciw obawom, z którymi zmagają się dzisiaj ludzie.

Podczas spotkania obecny był bp Burgert Brand z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Namibii (ELCIN-GELC). Wraz z żoną Ute Brand przedstawili sytuację w Namibii oraz w mieście Windhuk oraz zaprosili delegatów na 12. Zgromadzenie Ogólne.

źrodło: luter2017.pl