english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie z przedstawicielami Kościoła Anglii

Wizyta w Warszawie

26.02.2016

24 lutego w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się spotkanie Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca z ks. archidiakonem Colinem H. Williamsem, sprawującym duchowy nadzór nad parafiami anglikańskimi znajdującymi się pod jurysdykcją Kościoła Anglii w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej.


Spotkanie z przedstawicielami Kościoła Anglii

W spotkaniu uczestniczył ks. David Brown z małżonką, duszpasterz anglikańskiej Kapelanii Anglikańskiej w Warszawie i w Krakowie oraz Anna Wrzesińska, koordynatorka ds. kontaktów zagranicznych.

Ks. archidiakon Williams, który w latach 2005-2010 był sekretarzem generalnym Konferencji Kościołów Europejskich, zapoznał się z pracą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz sytuacją ekumeniczną w naszym kraju. Dyskutowano nad możliwościami zacieśnienia współpracy między Kościołem luterańskim w Polsce oraz diasporą anglikańską. Ks. Williams zaprosił bp. Jerzego Samca do udziału i wygłoszenia pozdrowień podczas lokalnego synodu anglikańskiego dla Diecezji Europejskiej, który we wrześniu br. odbędzie się w Warszawie.

Anglikańscy goście odwiedzili również kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.

Diecezja Europejska (anglikańskiego) Kościoła Anglii (dawniej Diecezja Gibraltaru) jest geograficznie największą spośród 44 diecezji Kościoła Anglii i obejmuje Europę (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), ale także Maroko, obszar dawnego ZSRR oraz Turcję. Siedzibą diecezji jest katedra Świętej Trójcy na Gibraltarze, a prokatedrami katedra św. Pawła na Malcie oraz katedra Świętej Trójcy w Brukseli. Zwierzchnikiem diecezji, do której należy 295 parafii, jest od 2014 roku ks. bp Robert Innes.

W ciągu ostatnich dni było to kolejne spotkanie przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Ausgburskiego z anglikanami. 19 marca br. Centrum Luterańskie odwiedził ks. Peter Townley, archidiakon Ponterfactu z anglikańskiej diecezji West Yorkshire and Dales, reprezentując Wspólnotę z Porvoo, komunię anglikańskich Kościołów w Europie oraz ewangelicko-luterańskich Kościołów Skandynawii, niektórych krajów nadbałtyckich oraz Wielkiej Brytanii.