english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sprawdź co robiliśmy w 2012 roku

Raport CME 2012

07.05.2013

W 2012 roku Centrum Misji i Ewangelizacji zorganizowało 451 spotkań w różnych formach. We wszystkich imprezach i innych działaniach wzięło udział 29 720 osób (nie ujęto słuchaczy programu radiowego „Po prostu” i internautów).


Sprawdź co robiliśmy w 2012 roku

- Rok 2012 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce był ROKIEM NOWYCH WYZWAŃ. Kończył on kilkuletni okres poświęcony różnym aspektom życia w Kościele: misji i ewangelizacji, diakonii, liturgii i muzyce, rodzinie, wychowaniu chrześcijańskiemu, młodzieży i duszpasterstwu. Pytanie, które sobie zadaliśmy, brzmiało: „W jaki sposób wymienione aspekty życia kościelnego mogą pomóc ludziom sprostać wyzwaniom współczesności?” - wyjaśnia we wstępie ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum.

Raport przedstawia całoroczną działalność Centrum w wielu obszarach. 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

Pobierz Raport CME