english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Straż Graniczna na Bielskim Syjonie

28 rocznica powołania Straży Granicznej

15.06.2019

W Bielsku-Białej miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne dla uczczenia 28. rocznicy powołania Straży Granicznej.


Straż Graniczna na Bielskim Syjonie

W piątek, 14. czerwca br. na Bielskim Syjonie zagościli reprezentanci wszystkich Placówek Straży Granicznej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z jego Komendantem płk. SG Adamem Jopkiem.

 

Zebrani przeżyli razem nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp dr Adrian Korczago.
 


Słowem Bożym służył bp dr Marian Niemiec z Katowic. Słowa pozdrowień wypowiedzieli: ks. prot. płk Jerzy Mokrauz reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, ks. ppor. SG Artura Suska reprezentujący Biskupa Polowego, dziekan Wojsk Lądowych ks. ppłk Sławomir Fonfara reprezentujący Ewangelickiego Biskupa Wojskowego i ks. dr Karol Mozor reprezentujący Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, która w swojej tradycji nawiązuje do sławnej Orkiestry 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.


Po nabożeństwie zebrani, pod eskortą policji, pomaszerowali na plac B. Chrobrego, gdzie miał miejsce pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej dla mieszkańców miasta. 
 

 

Uroczystości na bielskim Syjonie, wpisujące się w ramy Dni Bielska Białej, zostały zorganizowane już 19 raz przez Dekanat Straży Granicznej Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 


tekst: ks. Kornel Undas