english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Strona dotycząca ordynacji kobiet

www.ordynacjakobiet.pl

04.09.2015

Ruszyła strona internetowa dotycząca ordynacji kobiet na księży (prezbiterów) w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. 


Strona dotycząca ordynacji kobiet

Strona zawiera materiały teologiczne i artykuły dotyczące ordynacji kobiet. Ma też być miejscem dialogu zwolenników i przeciwników ordynacji kobiet w Kościele. 
 
Kobiety w Kościele ewangelickim w Polsce już w latach 20. XX wieku studiowały teologię, angażowały się w pracę katechetyczną i duszpasterską w parafiach, nie miały jednak możliwości bycia duchownymi. 
 
W 1963 roku Naczelna Rada Kościoła umożliwiła absolwentkom teologii, które zdały odpowiedni egzamin, wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, chcąc w ten sposób nadać rangę ich pracy w Kościele. W praktyce katechetki także odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach.
 
Mimo, że sprawa ordynacji kobiet na księży kilkakrotnie wracała podczas synodów to dalsze zmiany przyszły dopiero w 1999 roku, w związku z wprowadzeniem nowej Pragmatyki Służbowej. Umożliwiła ona ordynację kobiet na duchownych w posłudze diakona, a wcześniejsze wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego zrównała z ordynacją diakonacką. Oznaczało to, że kobiety – diakonii mogły podejmować w Kościele pracę charytatywną, ewangelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, pogrzebów, sprawowanie Sakramentu Chrztu Św., pomoc przy dystrybucji Komunii Św.), nie dawało im jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii oraz sprawowania Sakramentu Komunii Św. 
 
W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że z perspektywy teologicznej należy dopuścić możliwość ordynacji kobiet na księży, lecz Synod Kościoła w październiku 2010 roku opowiedział się przeciw ordynacji. 
 
Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Jerzy Samiec w 2014 roku, wśród istotnych zadań Kościoła umieścił właśnie kwestię ordynacji kobiet. Elementami dyskusji są m.in. konsultacje międzynarodowe przeprowadzone w Kościołach partnerskich oraz rozmowy toczące się w różnych gremiach kościelnych. Jak podkreślił w przesłaniu na stronie internetowej bp Samiec „Kościół musi ciągle rozwijać się poprzez krytyczne ocenianie swego działania i zwiastowania.” Zachęcił też wiernych, by uczyli się prowadzenia dialogu z poszanowaniem bliźniego. „Jesteśmy Kościołem dialogu - dodał - lecz nie jest to dialog dla samego dialogizowania, ale ma on konkretny cel: służbę człowiekowi potrzebującemu Ewangelii.”
 
Dyskusja prowadzona będzie także podczas najbliższej, jesiennej sesji Synodu Kościoła i dotyczyć będzie głównie praktycznych aspektów ordynacji kobiet (m.in. macierzyństwa, zabezpieczenia socjalnego i organizacji pracy parafialnej). Na wiosennej sesji Synodu Kościoła w 2016 roku zaplanowano głosowanie nad wnioskiem dotyczącym ordynacji kobiet na księży.
 
Strona www.ordynacjakobiet.pl będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o kolejne materiały.