english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Studzionka dziękowała darczyńcom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

15.07.2015

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Studzionce w niedzielę 12 lipca 2015 r. obchodziła uroczystość pamiątki wybudowania i poświęcenia swojego kościoła. Został on wzniesiony na gruncie, który w 1937 r. podarowali Paweł i Zofia Michałkowie, właściciele gospodarstwa nr 53 w Studzionce. 


Studzionka dziękowała darczyńcom

Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła ewangelickiego w Studzionce odbyło się 31 października 1938 r. o godz. 11:00. Słowem Bożym służyli ks. Jerzy Tytz z Sosnowca i ks. Jan Harlfinger z Katowic, zgromadzonych przywitał ks. Karol Kubisz. Ten fakt został upamiętniony na tablicy pamiątkowej, która została odsłonięta i poświęcona w czasie świątecznego nabożeństwa.   

 
Aktu poświęcenia tablicy Słowem Bożym i modlitwą dokonali: ks. radca Jan Badura, proboszcz parafii w Pszczynie i Studzionce oraz ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz parafii w Wiśle. Tablicę odsłoniła w imieniu rodziny Pani biskupina Beata Michałek, małżonka biskupa Jerzego Samca.   
 
W roku kultury ewangelickiej i wpisującą się w tę tematykę 150-tą rocznicę wydania i oddania do użytku w naszym Kościele kancjonału ks. Jerzego Heczki, który był używany do roku 1956, w czasie nabożeństwa zabrzmiały pieśni z tego właśnie śpiewnika. Zaśpiewała je grupa śpiewacza "Stejizbianki" z Wisły w składzie: Zuzanna Raszka, Maria Sztefek, Ewa Szarzec, Maria Śliż, Danuta Sikora, Danuta Szarzec oraz Zuzanna Bujok, która jest kierownikiem grupy. Od 1999 r. grupa ta popularyzuje pieśni z tego właśnie śpiewnika jako bogactwo duchowe śląskich ewangelików.   
 
Okolicznościowe kazanie w czasie nabożeństwa wygłosił wiślański proboszcz ks. Waldemar Szajthauer w oparciu o słowa z Ewangelii Mateusza 28, 16-20. Kaznodzieja podkreślił, że tak, jak Studzionka powstała nad rzeczką Kanar tak również Kościół powstał i czerpie swoje życiodajne siły wiary z rzeki, która wypływa z tronu Boga i Baranka. Stamtąd „wypływa rzeka wody żywota, czysta jak kryształ” (Ap 22,1) – pisze Jan w księdze Objawienia.   
 
„Ta woda płynie do nas, także tu na tym miejscu, tak, jak wypłynęła z boku Jezusa  na krzyżu i w poranek zmartwychwstania. Płynie przez sakramenty: Chrzest i Komunię Świętą. Najpierw przez Chrzest ustanowiony i zalecony przez Jezusa. Chrzest, który jest kąpielą nowego narodzenia gdzie Bóg działa w nas przez swoje Słowo w Duchu Świętym czyniąc nowym stworzeniem. Ale! Chrzest jest nowym narodzeniem, które staje się rzeczywistością, gdy w człowieku zrodzi się serdeczna wiara, która "czyni człowieka godnym przyjęcia w skuteczny sposób owej zbawiennej, boskiej wody". Wiara, która rodzi się ze słuchania Ewangelii. Stąd wyraźne polecenie Jezusa: uczcie wszystkiego, co wam przykazałem  Na tym jednak nie koniec. Aby to nowe życie w nas nie słabło, nie upadało, aby „umacniała się wiara, nie cofała się w walce, lecz stawała się nieco mocniejsza” Jezus dał nam sakrament Komunii Świętej gdzie karmi nas swoim ciałem i poi krwią ku życiu wiecznemu. Tu bije źródło życia wiecznego. Kiedy pijemy tę wodę, czyli: kiedy czerpiemy z łaski danej nam w sakramentach, kiedy słuchamy Słowa Bożego, który działa i przemienia nas, wówczas przestajemy być „suchymi drzewami” żyjącymi w grzechu. A tak nazywa nas Jezus podczas swojej męki, kiedy mówi do płaczących niewiast. Czerpiąc z tej wody, która nawadnia ogród naszego życia, mojego i twojego serca jesteśmy tym zielonym, żywym drzewem, które przynosi liczne owoce” – powiedział kaznodzieja.  
 
Parafii w Studzionce życzymy wiele Bożego błogosławieństwa a wiernym parafii takiego świadectwa, jakie zapisane w akcie erekcyjnym o przodkach, gdzie czytamy:   
 
 „W filiale z dala położonym od kościoła macierzystego, gdzie mieszka znaczna zwarta grupa zborowników, pałających miłością ku Bogu i Kościołowi Ewangelickiemu, pragnących i łaknących pokarmu Słowa Bożego, przywiązanych do spuścizny przodków, stanął mimo licznych przeszkód i trudności kościół jako nowe ognisko, z którego będzie promieniowało światło Ewangelii. Za to niech będzie Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu samemu mądremu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen".
 
ks. Waldemar Szajthauer