english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Stypendium im. ks. bpa Tadeusza Szurmana

Kolejny nabór wniosków

20.04.2016

Fundatorzy Anna i Piotr Kurkowie już po raz trzeci ogłaszają nabór kandydatów do uzyskania pomocy materialnej dla uzdolnionych artystycznie dzieci oraz uczącej się młodzieży w wieku do 24 lat – członków Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP.


Stypendium im. ks. bpa Tadeusza Szurmana

 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do 30 maja 2016 roku wniosku wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

Wzór wniosku oraz Regulamin Funduszu dostępny jest na: stronach internetowych: www.katowice.luteranie.pl oraz www.luteranie.pl, a także w parafiach .

Wnioski należy przesyłać na adres:
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Katowicach, ul. Warszawska 18, 40–006 Katowice.

Stypendium zostanie przyznane jednej osobie wyłonionej przez Kapitułę Funduszu, w skład której wchodzą: Fundator, przedstawiciele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, na podstawie oceny złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem.

Wysokość stypendium w 2016 roku wynosi 1 000 euro (równowartość w złotych, nie mniej niż 4 000,00 zł).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody nastąpi w dniu 12 czerwca 2016 roku, podczas Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych w Jastrzębiu-Zdroju. Dotychczasowymi laureatami byli: Piotr Karzełek i Klaudia Camilla Twardzik.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy: katowice@luteranie.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKU

Fundatorzy

Regulamin
Wniosek