english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

Włączmy się w akcję

11.05.2018

W dniach 11-13 maja już po raz trzeci odbędzie się World Fairtrade Challenge – międzynarodowa akcja solidarności z rolnikami i pracownikami z krajów rozwijających się. Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec zachęca do włączenia się w akcję. 


Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

‘’….abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. (Mi 6, 8b)

12 maja obchodzić będziemy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Z tej okazji Fairtrade organizuje akcję World Fairtrade Challenge, w której zachęca się ludzi do wyrażania solidarności z rolnikami i pracownikami z krajów rozwijających się. 

W październiku 2016 r. Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przyjął deklarację dotyczącą zaangażowania się w promocję idei Sprawiedliwego Handlu w ramach ogólnopolskiej kampanii Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. W akcję włączają się także niektóre parafie ewangelickie.

Jako ludzie wierzący staramy się w swoim życiu realizować przykazanie miłości Boga i bliźnich. Dlatego zainspirowani przez Chrystusa działamy diakonijnie i wspieramy osoby potrzebujące. Jesteśmy również wezwani do odpowiedzialności za siebie i innych, a ta odpowiedzialność sprawia, że uczymy się jak postępować uczciwie. 

Sprawiedliwy handel jest okazją do solidarności, ale też docenienia czyjejś pracy. Przypomina również jak ważny wkład w budowanie naszych parafii i społeczności ma każdy z nas. Sprawiedliwy handel nie wymaga od nas poświęceń, lecz zachęca do szanowania ludzi, do dostrzeżenia ich godności i prawa do wynagrodzenia za swoją pracę.

Chciałbym zachęcić Was, drogie siostry i bracia w Chrystusie do wyrażania swojej solidarności z osobami, które są daleko od nas, ale możemy korzystać z owoców ich pracy. Zachęcam również do tego, byśmy doceniali się wzajemnie i odkrywali co możemy zrobić dla ludzi wokół nas.

Ks. Jerzy Samiec
Biskup Kościoła 
 
O Fairtrade
Sprawiedliwy Handel to międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy sytuacji mieszkańców krajów globalnego Południa poprzez tworzenie godnych warunków pracy i budowanie uczciwych relacji handlowych z bogatszą częścią świata. Fair Trade to droga do stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, mamy realny wpływ na poprawę losu drobnych producentów. Możemy również ich dostrzec i zrozumieć, że za produktem, z którego korzystamy, kryje się człowiek. 

Obecnie w Fairtrade działa ponad 1,6 miliona rolników i pracowników w krajach Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Afryki, Azji i Oceanii, produkujących herbatę, kakao, cukier trzcinowy, owoce tropikalne, kwiaty czy bawełnę, a nawet piłki. 

W dniach 11-13 maja już po raz trzeci odbędzie się World Fairtrade Challenge – międzynarodowa akcja solidarności z rolnikami i pracownikami z krajów rozwijających się. Poprzednie edycje akcji zgromadziły ponad 4 miliony konsumentów z 43 krajów świata, którzy manifestowali swoje poparcie dla Sprawiedliwego Handlu. World Fairtrade Challenge wpisuje się w obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, który przypada w drugą sobotę maja.

Celem akcji World Fairtrade Challenge jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację rolników i pracowników najemnych z krajów rozwijających się. Mimo ciężkiej pracy  często nie są oni w stanie zapewnić godziwych warunków życia sobie i swoim rodzinom. Sprawiedliwy Handel wzmacnia ich pozycję w globalnej gospodarce, tak by mogli żyć i pracować w lepszych warunkach. 

Korzyści  w systemie Fairtrade obejmują miedzy innymi gwarantowaną cenę minimalną (stanowi ona zabezpieczenie na wypadek gwałtownych spadków cen na światowym rynku), stabilne długoterminowe kontrakty z możliwością prefinansowania (ułatwiają producentom planowanie wydatków), dostęp do szkoleń i fachowej wiedzy oraz premię Fairtrade, czyli dodatkowe środki przeznaczane na projekty rozwojowe wybrane w drodze głosowania przez wszystkich zrzeszonych rolników.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem #Stand4Fairness. Wystarczy na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścić zdjęcie nawiązujące do cyfry „4”, opatrzone hashtagiem #Stand4Fairness. W ten sposób każdy z nas może wyrazić swoje poparcie dla marginalizowanych rolników i pracowników i zachęcić do tego innych użytkowników.

Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu
Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu - Fairtrade Polska" oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu zachęcają również do udziału w kampanii Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Jest to świetny sposób na zintegrowanie parafialnej społeczności wokół pomocy poprzez handel. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://spolecznosci.fairtrade.org.pl/wez-udzial/wspolnoty/

Serwis internetowy World Fairtrade Challenge: https://www.fairtradechallenge.org/pl-PL/world-fairtrade-challenge-2018/
 
Plakat do pobrania z logo Kościoła