english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Świdnicki Chryzostom

Tablica pamiątkowa w Chróstniku

07.10.2012

Ilekroć staję na ambonie świdnickiego Kościoła Pokoju, mam świadomość bogatej historii tego miejsca, a także osobowości, które przede mną zwiastowały tutaj Słowo Boże.


Świdnicki Chryzostom

Do wybitnych kaznodziejów Kościoła Pokoju należał ks. Benjamin Schmolck. W tym roku mija 340. rocznica jego urodzin. Przyszedł na świat 21 grudnia 1672 roku w Chróstniku, gdzie jego ojciec Marcin Schmolck był proboszczem. Tam też, w kościele ojca, wygłaszał z wielkim sukcesem swoje pierwsze kazania, dając się poznać jako niebywale utalentowany kaznodzieja.

 

W 1701 roku został ordynowany w Legnicy, zaś od 1702 roku aż do śmierci w 1737 roku gorliwie służył w świdnickim Kościele Pokoju. Znalazł się w samym centrum walki z naporem kontrreformacji, w boju ewangelików w księstwie świdnickim o wytrwanie w wierze ojców. Miał mnóstwo pracy. Do jego parafii należało 14 tysięcy dusz mieszkających w mieście i w szesnastu wioskach. Duchowe potrzeby tej licznej rzeszy zaspakajało jedynie trzech księży! A mimo to obok pracy duszpasterskiej znajdował czas na pisanie. Dzieło jego życia to 1.188 pieśni, spora ilość wierszy i innych utworów.

 

Ks. Benjamin Schmolck był uzdolnionym kaznodzieją uwielbianym przez parafian. Człowiekiem obdarzonym charyzmą i wielką kulturą osobistą. Stał się jednym z najbardziej popularnych twórców pieśni religijnej swojej epoki, obwołany drugim Paulem Gerhardem oraz śląskim Ristem. Jego pieśni, które znajdują się w każdym śpiewniku Kościołów ewangelickich w Europie (i nie tylko), cechuje głęboka religijna pasja, a także uczucie miłości i oddania Zbawicielowi. Wiele utworów wyróżnia się ogromnym ciepłem i intensywnym uczuciem.

 

W roku jubileuszu urodzin ks. Benjamina Schmolcka rzymskokatolicka parafia w Chróstniku, niedaleko Lubina, postanowiła go upamiętnić. Z inicjatywy ks. proboszcza Kazimierza Rapacza  na tamtejszym kościele parafialnym została ufundowana tablica pamiątkowa ku czci ks. Benjamina Schmolcka.

 

W sobotę 29 września w dniu Archanioła Michała i Wszystkich Aniołów uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonali biskup Marek Mendyk, legnicki biskup pomocniczy i ks. Waldemar Pytel, proboszcz Kościoła Pokoju w Świdnicy.

  

W swoim przemówieniu podziękowałem  ks. K. Rapaczowi za piękną ekumeniczną inicjatywę oraz podkreśliłem znaczenie takich postaci jak ks. Benjamin Schmolck, które mogą stanowić wzór i przykład wiary dla współczesnych chrześcijan. W myśl słów autora listu do Hebrajczyków: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7).

 

ks. Waldemar Pytel