english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Diakonatu Ebez-Ezer

89 lat Diakonatu i 60 lat służby s. Marty

23.09.2012

Przed 89 laty został powołany z inicjatywy ks. seniora Karola Kulisza Ewangelicki Diakonat Żeński Eben-Ezer w Dzięgielowe. Jak co roku w trzecią niedzielę września grono sióstr diakonis wraz z pracownikami Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” oraz miejscowym zborem i zaproszonymi gośćmi, przeżywało swój jubileusz.


Święto Diakonatu Ebez-Ezer

W niedzielę, 16 września uroczyste nabożeństwo w kościele „Eben-Ezer” rozpoczęło się od przemarszu członków rady opiekuńczej diakonatu, sióstr diakonis i duchowieństwa z Domu Macierzystego Sióstr do kościoła. Wszystkich uczestników nabożeństwa podczas nieobecności duszpasterza diakonatu przywitaŁ jego poprzednik, ks. Emil Gajdacz. Liturgię wstępną prowadził ks. bp Janusz Jagucki, teksty biblijne czytalła siostra diakonisa i pracownica EDO „Emaus”.

 

Podczas nabożeństwa 60-lecie swojej służby przezywała s. Marta Grudke z Miechowic. Jej drogę służby przedstawiła siostra przełożona Ewa Cieślar, następnie ks. biskup Jan Szarek udzielił błogosławieństwa i dziękował Bogu w modlitwie za jej wierną służbę na niwie pomocy  bliźniemu i w działalności Kościoła. Po błogosławieństwie swoje życzenia dla s. Marty siostry diakonise przelały w pieśń chóru siostrzanego.

 

Okolicznościowe kazanie wygłosił zwierzchnik diecezji wrocławskiej a za razem prezes Diakonii Kościoła ks. biskup Ryszard Bogusz. W dziękczynnych modlitwach poprowadził zebranych jeden z pracowników domu opieki, diakonisa i ks. Emil Gajdacz, który wspomniał też w 40. rocznicę śmierci ks. Pawła Sikorę, powojennego duszpasterza diakonatu i s. Annę Klimsza, pierwszą przełożoną diakonatu.

 

Pieśniami  podczas tej szczególnej uroczystości służył parafialny zespół muzyczny „Grupa piątkowa”.

 

W czasie uroczystości miała też miejsce promocja trzeciej części książki „Szlak cieszyńskich kobiet” pod redakcją Władysławy Magiera. Autorka krótko nawiązała do opisanego w książce życiorysu s. Anny Klimsza. 

 

Pozdrowienia i życzenia dla diakonatu i jubilatki przekazali: poseł na Sejm RP  Aleksandra Trybuś, starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk oraz wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar.

Błogosławieństwem biskupów, pieśnią i wspólnym zdjęciem zakończyła się uroczystość dziękczynienia za kolejny rok Bożej łaski i błogosławieństwa dla całego dzieła „Eben-Ezer'.

 

„Aż dotąd pomagał nam Pan”  ... i niech dalej w swej łasce pomaga i wspiera.