english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Reformacji

Pamiątka 31 października 1517 r.

24.10.2012

Jak co roku ewangelicy 31 października obchodzą Święto Reformacji, przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego.


Święto Reformacji

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów.
 
Ogłoszenie tez nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość – wielu reformatorów przed Lutrem postulowało reformę Kościoła, stąd też wystąpienie wittenberskiego Reformatora wpisywało się w pasmo długich dążeń do odnowy religijnej europejskiego chrześcijaństwa.
 
31 X 1517 roku jest zatem symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie.
 
Reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI-wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej radykalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dotarła Reformacja nastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.
 
W kolejną pamiątkę tego wydarzenia luteranie zapraszają do spotkania ze Słowem Bożym podczas nabożeństw w kościołach i poprzez media. 
 
W samo Święto Reformacji mamy możliwość obejrzenia luterańskiego nabożeństwa z kościoła z Ustronia na Śląsku Cieszyńskim. Transmisja rozpocznie się o godz. 17.00 w programie 2 Telewizji Polskiej (TVP 2).
  
Oprócz spotkania z Ewangelią podczas nabożeństw luterańskie diecezje i parafie z okazji Święta Reformacji zorganizowały szereg imprez kulturalno-naukowych. Poniżej – spis wybranych uroczystości. Zapraszamy!
 
1. Wręczenie „Śląskich Szmaragdów”. Otrzymają je:  Tadeusz Kijonka i prof. dr hab. Daniel Kadłubiec - 31.10. Katowice, kościół ewangelicko-augsburski (ul. Warszawska 18), g. 17.00 (kontakt – katowice@luteranie.pl, 32 253 99 81). Szczegóły: tutaj
 
2. Młodzieżowe świętowanie Pamiątki Reformacji „Noc z Lutrem” (muzyka, śpiew, rozmyślanie) – 31.10. Bielsko-Biała, kościół ewangelicko-augsburski, pl. ks. M. Lutra, 20.00; szczegóły: tutaj
 
3. Koncert Reformacyjny w Gliwicach - Soli Deo Gloria - Szlakiem J.S. Bacha - Koncert muzyki klasycznej z okazji Pamiątki Reformacji w kościele ewangelicko-augsburskim w Gliwicach, przy ul. Jagiellońskiej 19, 31.10. g. 18.00 (kontakt – awojcik@cme.org.pl, 32 231 36 49; 32 332 45 36), szczegóły: tutaj
 
4. Święto Reformacji w Lublinie, w tym Debata Ekumeniczna na Wydziale Prawa KUL (17.30), szczegóły: tutaj
 
5. Koncert reformacyjny w Zgierzu - serdecznie zapraszamy na koncert w wykonaniu: Karoliny Kawalec – organy, Ewy Bereżewskiej – skrzypce, Zespołu Muzyki Dawnej ŁDK, Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu; w programie utwory: J. S. Bacha, F. M. Veraciniego, G. Tartiniego M. Sawy, M. Regera i innych - kościół ewangelicki Opatrzności Bożej, ul. Spacerowa 2, godz. 19.00.