english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Straży Granicznej w Cieszynie

Święto Straży Granicznej dekanatu ewangelickiego

07.06.2017

3 czerwca 2017 r. uroczystym nabożeństwem ekumenicznym w ewangelickim Kościele Jezusowym w Cieszynie rozpoczęły się obchody 26. rocznicy powołania Straży Granicznej zorganizowane przez Dekanat Ewangelicki.


Święto Straży Granicznej w Cieszynie

Nabożeństwu przewodził Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec z Warszawy, który wygłosił kazanie na podstawie Ps 127,1: ”Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż”.

 

W nabożeństwie udział wzięli również: zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. bp dr Adrian Korczago i Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola z kapelanami Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, reprezentujący Biskupa Polowego ks. bpa dra gen. bryg. Józefa Gózdka ks. szer. SG Robert Młynarczyk, reprezentujący Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bpa prof.  Romana Pindla ks. Jacek GRACZ, którzy w ich imieniu przekazali pozdrowienia oraz miejscowi duchowni parafii cieszyńskiej.

 

Liturgię nabożeństwa poprowadził proboszcz parafii ewangelickiej w Cieszynie ks. Janusz Sikora i dziekan ewangelicki Straży Granicznej ks. Kornel Undas. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod batutą płk. SG dra Stanisława Strączka i Chór Parafii Ewangelickiej w Cieszynie pod dyrekcją Joanny Sikory.

 

W nabożeństwie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z rodzinami na czele z Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Adamem Jopkiem. Swoją obecnością zaszczycił również Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek i Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura. Podczas nabożeństwa został odczytany list skierowany na adres Ewangelickiego Biskupa Wojskowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, w którym min. napisał: „Ekumeniczny charakter nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG, to ważny element tworzący fundament wspólnoty wśród osób oddanych służbie na rzecz Ojczyzny… . Świadomość duchowego i modlitewnego wsparcia istotnie pomaga realizować wyzwania oraz pokonywać trudności, które niesie ze sobą służba. Proszę przekazać słowa uznania oraz życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Straży Granicznej. To dzięki ich wysiłkom podczas codziennej służby udało się zbudować formację, która profesjonalnie realizuje swoje zadania i jest wysoko oceniona w kraju i za granicą. Podziękowania należą się również rodzinom funkcjonariuszy. Jestem świadomy, że często zdarzają się sytuacje, w których obowiązki służbowe stawiane są ponad życie rodzinne. Dlatego na najwyższy szacunek zasługują najbliżsi, którzy rozumieją i akceptują specyfikę pełnione służby”.

 

Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo udzielone przez Biskupa Kościoła.

 

Po nabożeństwie jego uczestnicy w kolumnie marszowej przemieścili się na Rynek Miasta Cieszyna, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Śląskiego oddziału Straży Granicznej, podniesiono flagę na maszt i odegrano hymn państwowy. Po przemówieniu Komendanta Śląskiego Oddziału SG płk. SG Adama Jopka, Starost Cieszyńskiego i Burmistrza Miasta odbył się koncert musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Wszyscy uczestnicy zebrani na płycie Rynku miasta mogli podziwiać także pokaz sprzętu na wyposażeniu Straży Granicznej.

 

Cieszyn został wybrany w 2017 r. na miejsce uroczystości Święta Straży Granicznej Dekanatu Ewangelickiego ze względu na Jubileusz 500 lat Reformacji i wyboru miasta Cieszyna jako Europejskiego Miasta Reformacji. Jednym z dwóch w Polsce i jednym z trzydziestu ośmiu w Europie.

 

Cieszyn ma swoją bogatą i znaczącą historię związaną z Reformacją, jak również Cieszyn ma swoją bogatą tradycję formacji ochrony granic.

 

ks. Kornel Undas