english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Żniw w Wiśle

Regionalne dożynki z świętem żniw

10.09.2012

Dziękczynne Święto Żniw w Wiśle miało w tym roku regionalny charakter. Odniesieniem były wiślańskie dożynki, które przeżywane były w niedzielę, 9 września br. Gazdami wiślańskich dożynek byli Danuta i Jan Szarcowie. Swoją funkcję pełnili również w czasie nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw.


Święto Żniw w Wiśle

Razem z dziećmi przynieśli chleb, który błogosławił proboszcz parafii ks. Waldemar Szajthauer, wypowiadając słowa: „Boże, pobłogosław ten chleb, który przynosimy dzisiaj i jego spożywanie w naszych domach, w naszym mieście, kraju i na całym świecie. Spraw aby nikt nie cierpiał głodu, a Ty chlebie i w tym roku przez Boga nam dany bądź nam błogosławiony w imię Boga Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”.

 

Dzieci tegorocznych gazdów: Bogusława i Michał,  w tradycyjnych strojach cieszyńskich, włączyli się także w liturgię nabożeństwa, czytając wyznaczone na to święto teksty biblijne. Kazanie w oparciu o tekst z 1 Listu ap. Pawłado  Tymoteusza: „Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem; Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę”, wygłosił ks. Waldemar Szajthauer, wskazując na przyjmowanie z dziękczynieniem darów Bożych potrzebnych do życia cielesnego i duchowego.

 

Nabożeństwo główne wiślańska parafia przeżywała tradycyjne ze swoimi seniorami, którzy wypełnili swoją świątynię, spotykając się u stołu Pana Jezusa Chrystusa, przystępując do Sakramentu Ołtarza, by potem także spotkać się przy wspólnym stole w sali parafialnej, gdzie Koło Pań przygotowało obiad i kawę.

 

Uczestnicy nabożeństwa wysłuchali także wiersza Zuzanny Bujok pt. „Żniwa”:

 

Panie – Ty od dnia naszych narodzin

Uprawiasz rolę naszej duszy  

Pod zasiew ziarna Bożego Słowa.

Pielęgnujesz pierwszy siew,

Zraszasz łaską, ogrzewasz błogosławieństwem

I przebaczasz, tuląc do odpoczynku

Delikatną roślinkę wiary.

Chronisz przed drapieżnikami szatana,

Którzy czyhają, by wyrwać i zadeptać.

W dojrzałości naszych lat, ziarno Twego słowa

Nabiera mocy w naszym sercu

I gotuje się do żniwa.

Kiedy nadchodzi pora zbioru

Składamy ci podziękowanie za owoc i kłos Twojej miłości,

Którą zostaliśmy obdarzeni z wielkiej twojej łaski.

A Ty Panie jako winogrodnik w pełni czasu dojrzałości

Tłoczysz w Swojej winnicy nasze grona.

Kładziesz na szalę sprawiedliwości

Słodkie grona naszej miłości bliźniego

I cierpkie grona naszych grzechów.

która szala przeważy? Tylko Ty wiesz o Panie!