english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sylwetki laureatów Śląskiego Szmaragdu 2012

prof. Daniel Kadłubiec i Tadeusz Kijonka

01.11.2012


Prof. dr hab. Daniel Kadłubiec

 

http://luteranie.pl/files/galeria/170/ADSC_6553.jpg„Śląsk nigdy nie był zaściankiem zabitym deskami. Na Śląsku krzyżowały się wszystkie najważniejsze drogi handlowe, kulturowe i cywilizacyjne” - to ważne zadanie, propagujące właściwy obraz Śląska, jest autorstwa prof. Daniela Kadłubca, jednego z najbardziej znanych śląskich osobistości po obu stronach Olzy.

 

Karol Daniel Kadłubiec, ur. 22 lipca 1937 roku w Karpętnej, jest wybitnym i cenionym etnografem, folklorystą, badaczem kultury ludowej i języka Śląska Cieszyńskiego. Jako Zaolziak, syn polskiego nauczyciela i działacza społecznego, ukończył polską szkołę podstawową w Bystrzycy, polskie liceum w Czeskim Cieszynie w 1955 roku, filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960 roku. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora. Jest członkiem Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego.

 

Jego praca zawodowa obejmowała szeroki wachlarz działań w Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim od 1964 roku, a później na Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie był kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki. Pracował i pracuje również po polskiej stronie Olzy. Od 1996 roku został kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Filii w Cieszynie. Wykłada także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Jego dokonania naukowe obejmują autorstwo kilku książek i około 600 artykułów naukowych. Publikacje umieszczane są również w ewangelickiej prasie i pozycjach książkowych. Wśród tej rozległej twórczości warto wymienić pozycje: „Płyniesz Olzo...”, „Gawędziarz cieszyński”, „Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej”, „Cieszyńsko - zaolziańska polszczyzna”, „Kultura ludowa na pograniczu” i inne. Jest Laureatem Nagrody im. Wojciecha Korfantego (2002), Nagrody „Polityki” (2010).

 

Kapituła „Śląskiego Szmaragdu” przyznaje tę nagrodę w uznaniu zasług prof. Daniela Kadłubca w budowaniu właściwych relacji między Czechami i Polakami, a także w podzięce za prace etnograficzne, folklorystyczne nad kulturą Śląska, a szczególnie Ziemi Cieszyńskiej.

  

Red. Taduesz Kijonka

 

http://luteranie.pl/files/galeria/170/ADSC_6538.jpgTadeusz Kijonka - poeta, dziennikarz, polityk, a przede wszystkim redaktor naczelny miesięcznika „Śląsk”, pochodzi z Radlina (ur. 10 listopada 1936) z rodziny śląskiej i polskiej. Jest postacią znaną i cenioną w środowisku twórczym ze względu na bogaty dorobek, zarówno literacki, jak i dziennikarski.

 

Jako absolwent polonistyki z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego (1960) związał się z redakcją „Poglądów”, kierowaną przez legendarnego Wilhelma Szewczyka. W latach 1985–1991 był posłem na Sejm IX i X kadencji. W 1992 roku założył Górnośląskie Towarzystwo Literackie i został jego prezesem. Jest kierownikiem literackim Opery Śląskiej. Należy do Stowarzyszenia Literatów Polskich. Od 1995 roku, tj. od założenia, pełni funkcję Redaktora Naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”.

 

Jest znakomitym śląskim poetą, który zadebiutował w 1955 roku. Pierwszą książkę poetycką pt. „Witraże” opublikował w 1959 roku, jeszcze w okresie studiów polonistycznych. Wydał kilkanaście tomików poetyckich; do najważniejszych należą: „Rzeźba w czarnym drzewie”, za który w 1967 roku otrzymał po raz pierwszy przyznaną Nagrodę im. Andrzeja Bursy oraz tom wierszy „Kamień i dzwony” (Warszawa 1974), który uzyskał dwie prestiżowe nagrody: im. Stanisława Piętaka i miesięcznika „Poezja” za tom roku. Następnie m.in. wydał poemat „Pod Akropolem” (Warszawa 1979), „Śnieg za śniegiem” (Warszawa 1981), „Czas zamarły: wiersze stanu wojennego” (Warszawa 1991), „Echa” (1992), tom liryków miłosnych „Z mojego brzegu” (1995) oraz „Labirynty” i „Pięć poematów polskich” (Katowice 1993). Wybór wierszy ze wstępem autora ukazał się w prestiżowej Bibliotece Poetów. Jesienią 2009 roku opublikował „Sonety brynowskie”.

 

Jako dziennikarz ma wyrazistą tożsamość społecznika. Jest wszędzie tam, gdzie trzeba ratować czystość rzek, wywalczyć przedszkole dla dzieci niesłyszących, czy wydawać znakomite czasopismo „Śląsk”, jedyne takie regionalne i jednocześnie ponadregionalne czasopismo w Polsce.

 

Za swoje dokonania został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2006), Nagrodą Wojciecha Korfantego (2002).

 

Kapituła „Śląskiego Szmaragdu” pragnie wyróżnić redaktora Tadeusza Kijonkę za Jego wkład w kulturę Śląska, za całokształt dokonań literackich, dziennikarskich i społecznych, znaczonych wielobarwną poezją, społecznym i politycznym zaangażowaniem w dzieło budowania współczesnego Śląska.