english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Katowicach

Obrady Synodu Diecezji Katowickiej

08.03.2014

W sobotę, 8 marca 2014 r. w Katowicach odbyła się kolejna sesja Synodu Diecezji Katowickiej. Była to pierwsza po kilkunastu latach sesja synodalna, podczas której zabrakło śp. ks. bpa Tadeusza Szurmana, którego pożegnano 3 lutego br. Obradom przewodniczył radca diecezjalny ks. Henryk Reske, a kazanie wygłosił Biskup Kośioła ks. Jerzy Samiec.


Synod diecezjalny w Katowicach

Obrady miały wieloraki wymiar. Rozpoczęły się od nabożeństwa w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Po jego zakończeniu tradycyjnie zostały rozdane Nagrody Róży Lutra, która przyznała Rada Diecezjalna za działania na rzecz Kościoła. Tegorocznymi laureatami zostali:

 

- Janusz Wiewiórka, długoletni prezes chóru krakowskiego, aktywnie uczestniczący w życiu parafialnym, założyciel Zespołu Wokalnego im. Wacława z Szamotuł

 

- Sylwia Mrozek, długoletnia organistka w parafii ewangelickiej w Kluczborku

 

- Leokadia Praszczyk, od 50 lat niosącej pomoc bliźnim w parafii w Częstochowie, dbająca o ogród parafialny i wystrój kościoła, aktywnie uczestnicząca w życiu parafialnym

 

- Bronisław Mach, długoletni kurator parafii w Studzionce, współorganizator życia parafialnego w Studzionce, wspaniały gospodarz obiektów parafialnych

  

- Bogdan Lasota, organista przez 40 lat służącey w wielu kościołach na terenie diecezji, informatyk zaangażowany w służbie dla Kościoła, twórca programu komputerowego na potrzeby administracyjne i księgowe parafii

 

- Joachim Gibiec, długoletni kurator parafii w Czerwionce, założyciel i członek Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich, propagator pracy z młodzieżą, czynny działacz ruchu śpiewaczego i diakonijnego

 

- Członkowie Komitetu Budowy Kościoła Ewangelickiego w Hołdunowie z lat 1981-1988: Helmut Niemiec - przewodniczący, Eryk Kozioł, Roman Kozioł, Jan Bieta, Józef Centner, Edward Konieczny, Stefan Szarowski, Henryk Cierpka, Helena Mańka, Wacław Januszek i Paweł Mańka – gospodarz budowy.
 

Po rozpoczęciu obrad synodałowie obejrzeli multimedialną prezentację, będącą wspomnieniem śp. ks. bpa Tadeusza Szurmana.

 

Oprócz tego zostało złożone i przyjęte sprawozdanie z życia diecezji oraz sprawozdanie finansowe i komisji synodalnych. Radzie Diecezjalnej udzielono absolutorium i uchwalono preliminarz budżetowy na rok bieżący. Odbyła się też dyskusja nad sprawami diecezji. Biskup Kościoła poinformował synod, iż kolejna sesja odbędzie się w sobotę, 10 maja br. Będzie to sesja wyborcza, w czasie której zostanie wybrany nowy biskup diecezjalny.