english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Katowicach

O stanie Diecezji Katowickiej

02.03.2013

W sobotę 2 marca obradował Synod Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.


Synod diecezjalny w Katowicach

Synod rozpoczął się nabożeństwem spowiednio - komunijnym w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, podczas którego kazanie wygłosił ks. Dawid Baron z Krakowa. 

 

W trakcie nabożeństwa wręczono nagrodę "Róża Lutra", która jest najwyższym honorowym odznaczeniem diecezjalnym. Kapituła odznacza osoby zasłużone dla rozwoju poszczególnych parafii, diecezji katowickiej i całego Kościoła. W tym roku wyróżnienie otrzymali: Stanisław Siostrzonek, Stefan Kozieł, Paweł Witoszek, Karol Ditrich, Rita Teropetko, Lidia Przeczek, Brygida Maliszewska, Henryk Plinta i Stefan Gloc.

 

Obrady odbywały się w auli uczelni sąsiadującej z katowicką parafią. Na początku synodałowie w ramach trwającego "Roku Reformatorów" obejrzeli film poświęcony ks. Jerzemu Trzanowskiemu, który nazywany jest "słowiańskim Lutrem".

 

Następnie realizowano poszczególne punkty porządku obrad. Biskup Tadeusz Szurman przedstawił sprawozdanie Biskupa Diecezjalnego. Przewodniczący różnych komisji, duszpasterstw, a także komisji rewizyjnej odczytali sprawozdania. Synod przyjął sprawozdanie finansowe za miniony rok i uchwalił preliminarz budżetowy na 2013 r. 

 

Była to trzecia sesja piątej kadencji Synodu Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

 

Czytaj również: Kazanie synodalne ks. Dawida Barona