english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Diecezji Cieszyńskiej

Wiosenna sesja w Bielsku-Białej

15.03.2016

W sobotę, 5 marca 2016 w Bielsku-Białej obradował Synod Diecezji Cieszyńskiej.


Synod Diecezji Cieszyńskiej

Rozpoczął się nabożeństwem spowiednio - komunijnym w kościele Zbawiciela w Bielsku. 

 
Następnie, w sali budynku Augustana po powitaniu zebranych przez bpa dra Adriana Korczago, rozpoczęto obrady wiosennej sesji Synodu. Gościem Synodu była Alicja Knast – dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, która krótko przedstawiła historię powstania Muzeum Śląskiego i zapoznała z obecną sytuacją. W związku z ogłoszonym w 2017 Rokiem Reformacji w Województwie Śląskim, członkowie synodu zostali poinformowani o działaniach zaplanowanych przez muzeum w ramach obchodu Jubileuszu 500 lat Reformacji.   
 
Ks. dr Grzegorz Giemza zaprezentował dotychczasową pracę zarządu Ewangelickich Dni Kościoła, które mają sie odbyć od 15 do 18 czerwca 2017 w Diecezji Cieszyńskiej. Na temat wydarzeń planowanych w ramach obchodów jubileuszu mówił również bp Adrian Korczago.   
 
Synod zatwierdził sprawozdanie finansowe Diecezji Cieszyńskiej za 2015 r., udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za 2015 r. oraz przyjął preliminarz budżetowy na 2016 r. Synodałowie usłyszeli i zatwierdzili sprawozdanie biskupa diecezjalnego za 2015.   
 
Następnie w grupach rozmawiali o kondycji poszczególnych parafii w naszej diecezji, o radościach i problemach życia parafialnego.
 
Źródło: cieszynska.luteranie.pl