english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Diecezji Warszawskiej

W Pabianicach spotkał się synod diecezjalny

11.03.2016

W pabianickiej parafii św. Piotra i św. Pawła odbywała się 5 marca XI sesja Synodu Diecezji Warszawskiej.


Synod Diecezji Warszawskiej

Gremium to spotyka się zawsze dwa razy do roku. Jesienią, kiedy odbywają się sesje tematyczne, podejmujące istotne zagadnienia z życia diecezji i całego Kościoła, oraz wiosną, kiedy synodałowie spotykają się na sesji typowo sprawozdawczej.

 
Synod rozpoczął się nabożeństwem spowiednio-komunijnym według liturgii na czwartą niedzielę pasyjną – Laetare. Słowem haseł biblijnych, a także refleksją na temat czasu pasyjnego, przywitał zgromadzonych ks. bp Jan Cieślar. Wraz z nim uroczyste nabożeństwo prowadziły również diak. Halina Radacz oraz diak. Małgorzata Gaś, która wygłosiła kazanie.

 

Po nabożeństwie rozpoczęto część merytoryczną Synodu Diecezji. Blok sprawozdawczy otworzyli ks. bp Jan Cieślar oraz Karol Werner – kurator diecezjalny. Przedstawili oni sprawozdanie z działalności Rady Diecezjalnej oraz Biskupa Diecezjalnego wraz z kalendarium wydarzeń w minionym roku. Oba dokumenty zostały zaakceptowane przez Synod.


Członkowie Synodu wysłuchali również sprawozdań poszczególnych komisji działających w diecezji. Przedstawiciele komisji ds. kobiet, diakonii, młodzieży oraz muzyki podzielili się wynikami swojej pracy w minionym roku. Po przyjęciu ich sprawozdań ogłoszono przerwę obiadową.


Po przerwie Synod podjął dalszą pracę, tym razem rozpatrując diecezjalne dane statystyczne za ubiegły rok. W części finansowej sprawozdawczości księgowa diecezjalna przedstawiła sprawozdanie finansowe, Komisja Rewizyjna natomiast swój protokół z przeprowadzonej kontroli finansów. W związku z brakiem uwag do finansowego aspektu działania diecezji, przegłosowano wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej.

 

Przedstawiono także projekt preliminarza budżetowego na 2016 rok. Po jego omówieniu i przedyskutowaniu projekt ten został uchwalony bez głosów sprzeciwu. Ten punkt kończył kwestie związane z finansami Diecezji Warszawskiej, ale nie zamykał obrad. Pozostało ustalenie czasu i miejsca kolejnego spotkania rad parafialnych oraz jesiennej sesji Synodu. Zgodnie z propozycją i zaproszeniem ks. radcy Marcina Undasa, rady parafialne spotkają się 11 czerwca w Zgierzu, natomiast kolejna sesja Synodu odbędzie się na zaproszenie ks. Michała Makuli 8 października w Łodzi.


Ostatnim punktem rozpatrywanym na sesji Synodu w Pabianicach było przegłosowanie uchwały, która popierała wniosek Biskupa Kościoła dotyczący ordynacji kobiet na prezbitera, jaki złożony został na Synodzie Kościoła. Diecezja Warszawska, doceniając pracę i służbę kobiet w jej strukturach, nie widzi przeszkód dla ordynacji kobiet oraz widzi w tym właściwy kierunek rozwoju naszego Kościoła. Dlatego zwraca się do delegatów innych diecezji o poparcie wniosku.

 

Przyjęciem uchwały przygotowanej przez Radę Diecezjalną Synod zakończył swoje obrady.

 

ks. Paweł Meler

 

Zoacz również: Uchwała w sprawie poparcia ordynacji kobiet