english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod Kościoła w Warszawie

Zapowiedź wiosennej sesji synodalnej

25.04.2014

W dniach od 25 do 27 kwietnia br. w Sali Synodalnej Centrum Luterańskiego w Warszawie, odbędzie się posiedzenie Synodu Kościoła. Obrady wiosennej sesji skoncentrują się na zagadnieniach podsumowujących działalność Kościoła w roku 2013.  Będzie to trzecia sesja XIII kadencji najwyższej władzy Kościoła Ewangelickiego w Polsce.


Sesja wiosenna Synodu Kościoła jest sesją sprawozdawczą. Synodałowie podsumują działalnością komisji synodalnych, duszpasterstw środowiskowych i pozostałych obszarów funkcjonowania Kościoła w minionym okresie.
 
Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.