english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod zakończył obrady

23.04.2017

W niedzielę, podczas uroczystego nabożeństwa odbyło się ślubowanie Prezesa Synodu i radców Rady Synodalnej.


Synod zakończył obrady

Kazanie na tekst z J 21,15-17 wygłosił Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Nawiązując do historii spotkania Piotrem ze Zmartwychwstałym zauważył, że Jezus nie zostawia niezałatwionego problemu. Bez tej rozmowy apostolstwo Piotra byłoby zapewne niemożliwe.

Biskup Kościoła podkreślił, że współcześni uczniowie Chrystusa także są niedoskonali, zdradzają siebie nawzajem, czasem się mylą czy też wchodzą w konflikty. Potrzebne jest też przebaczenie, wyrównanie nierówności, by nie zostawiać niezałatwionych spraw. Bp Samiec wskazał jeszcze na relacje Piotra z Jezusem. Piotr, prócz tego, że poznał naukę i słowa Jezusa, by głosić Ewangelię potrzebował jeszcze czegoś – emocjonalnego związania ze Zbawicielem, potrzebował miłości.

Miłość jest jednym z najsilniejszych bodźców, jakie wpływają na człowieka, jest motywem, który pcha nas do działania, jest niezwykle ważnym uczuciem, które powinno się pielęgnować. Miłość też może być związana z bólem, szczególnie wtedy gdy doświadczyło się śmierci ukochanej osoby. Jednak jest bardzo potrzebna. Jeśli kochamy Boga, zyskujemy konkretny sens w życiu. Bp Samiec poprosił zebranych, by pytanie Jezusa zadane Piotrowi „Czy mnie miłujesz” potraktowali jako pytanie skierowane do nich. Każdy bowiem człowiek patrząc wstecz znajduje momenty, w których zawiódł, zaparł się Jezusa. Jezus pytając „Czy mnie miłujesz?” nie robi nikomu wyrzutów, lecz daje przebaczenie, daje nowy początek mówiąc „Paś owieczki moje”.

W czasie trwania wiosennej sesji Synodu Kościoła synodałowie, prócz wyborów Prezesa Synodu i radców Rady Synodalnej, zadecydowali również o składzie Synodalnej Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: Katarzyna Luc, Emir Kasprzycki i Jerzy Sikora, a zastępcą został ks. Marcin Pysz. Wybrano również sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (Jakub Cebulę i Piotr Kowalskiego) oraz sędziów Sądu Dyscyplinarnego (Jerzy Bujok, Łukasz Cieślak, Jakub Cupriak, Joanna Szydlik i ks. Wiesław Żydel).

W części sprawozdawczej wysłuchano sprawozdania Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca. Przedstawiono też sprawozdania z działalności Konsystorza, różnych instytucji kościelnych i komisji synodalnych. Po prezentacji i dyskusji wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone.

Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski przedstawił plany związane z budową nowej siedziby uczelni. Przedstawiono także informacje dotyczące Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Namibii oraz diecezjalnych i ogólnopolskich obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Synodałowie poruszeni informacją o suszy, która dotknęła Namibię i inne kraje afrykańskie, podjęli decyzję o przekazaniu ofiary z niedzielnego nabożeństwa na kolejny projekt pomocowy w Namibii. Zebrano kwotę 2000 zł.

Podczas obrad przegłosowano również ilość komisji synodalnych i zatwierdzono ich skład. Wśród uchwał podjętych na 1. sesji Synodu Kościoła XIV kadencji znalazła się m.in. sprawa przyjęcia przepisów przejściowych w związku z reformą edukacji w Polsce i „Podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej dla klasy VII–VIII szkoły podstawowej”. W kwestii określenia wieku konfirmacji zdecydowano, że do jesiennej sesji Synodu w 2018 r. przygotowanie do konfirmacji będzie odbywać się na wcześniej ustalonych zasadach. W tym czasie Komisja ds. Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego oraz inne komisje synodalne podejmą prace zmierzające do przygotowania propozycji rozwiązań dotyczących przygotowania i dopuszczenia młodzieży do konfirmacji z uwzględnieniem programu nauczania religii i podstawy programowej nauczania kościelnego. 

więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki